eng

Bli en del av
Klimatriksdagen!
Become part of the People’s Climate Parliament!

För att Klimatriksdagen ska bli den verkligt folkliga kraftsamlingen för en bra klimatpolitik behövs du! Så här kan du kan bli en del av Klimatriksdagen:

1. Skriv på för klimatet!
2. Bli medlem!
3. Ge ett bidrag!
4. Jobba med oss!

You are needed if the Climate Parliament is to become a real democratic force for good climate policies! This is how you can become a part of the Climate Parliament:

1. Sign on for the climate!
2. Become a Member!
3. Make a donation!
4. Join the crew!

1.

Skriv på för klimatet!Sign up for the climate!

Först och främst behöver vi att alla som bryr sig om klimatet och vill att Klimatriksdagen ska bli en kraft att räkna med uttalar sitt stöd för vår värdegrund. Det är så vi kan få tyngd och fortsätta att växa.First and foremost, we need everyone who cares about the environment and our climate to endorse the Climate Parliament’s Basic Values. This is how we can get critical mass and continue to grow.

Skriv på här:Please sign here:

2.

Bli medlem!Become a Member!

Klimatriksdagen är en ideell förening utan vinstmotiv, partipolitiskt och religiöst obunden. Dess huvudsakliga syfte är att påverka klimatpolitiken. Om du vill ansluta dig till Klimatriksdagens värdegrund och stödja vårt arbete är du välkommen att bli medlem i föreningen. Anmäl dig som medlem här.

The Climate Parliament Association is a non-for-profit organisation without partisan political or religious affiliations. Its main objective is to influence climate policies. If you have endorsed our Basic Values and wish to support our cause, you are welcome as a member of the Association by filling in the form here.

3.

Ge ett bidrag!Donate!

Tror du på vår idé och vill hjälpa oss ekonomiskt – ge en gåva till Klimatriksdagen! Vi är helt beroende av att få bidrag från utomstående. Även om nästan allt arbete sköts av ideella krafter så kostar det att driva ett sådant här stort projekt. Stora och små bidrag är hjärtligt välkomna!
Do you believe in our idea and want to help us financially? Then give a gift to the Climate Parliament! We are a volunteer association completely dependent on donations from people like you.

4.

Jobba med oss!Join the Climate Parliament crew!

Om du verkligen har nappat på idén om Klimatriksdagen är du hjärtligt välkommen att kavla upp ärmarna och bli en del av gänget som jobbar med att driva projektet Klimatriksdagen vidare. Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till med nästa fas i vårt arbete – att ge klimatfrågan och Klimatriksdagens framröstade motioner en plats i rampljuset under den kommande mandatperioden. Hör av dig till info@klimatriksdagen.se om du är nyfiken på att delta i detta arbete.

If you are keen about the idea of a Climate Parliament, then please fell free to roll up your sleeves and become part of the crew that is managing the Climate Parliament. Drop a line to info@klimatriksdagen.se if you are interested.