Ekocentrum stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Miljöutbildningscentret Ekocentrum stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd! Ni kanske till och med har ett förslag på hur utbildningen i klimatfrågan ska förbättras? Välkomna i så fall att skicka en motion till vårt utbildnings-utskott.