Framtiden i Våra Händer sponsrar Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Framtiden i Våra Händer anser att det har betydelse vad du gör. De tror på den stora betydelsen av människors livsstil och på den avgörande kraft som människor har när de agerar tillsammans. Naturen förstörs av den industrialiserade världens resursuttag och otrygghet, maktbegär och tillväxt leder till konflikter och krig. Klyftorna mellan och inom länder ökar och den rikaste delen av världens befolkning förbrukar över 90% av världens resurser. Framtiden i Våra Händer ser dock att det inte handlar om bara några få onda människor, utan om samhällsstrukturer och livsstilar som vi alla är med och skapar.

Som konsumenter kan vi därför vara med och påverka, genom att exempelvis minska på köttätandet, flyga mindre eller välja varor som inte tär på ändliga resurser. Framtiden i Våra Händer vill väcka insikten om att strukturer som människan skapat, kan människan förändra.

Tack för att ni är med och stödjer Klimatriksdagens arbete!

1518629533.1714