Delta i möte med Hopin

  • Anmäl dig till länken nedan.
  • Registrera dig på plattformen Hopin. Beskriver dig själv – det ökar chansen för att andra blir intresserade och tar kontakt.
  • När det är dags för seminariet ansluter du, och så kommer moderatorn att leda seminariet precis som vanligt.
  • Man kan via chat applådera, ställa frågor eller ge annan återkoppling från “rummet”.
  • På slutet är det dags för mingel, och du slumpas då ihop med andra deltagare och fortsätta diskutera.

Länk till detta möte: