Hyresgästföreningen stöder oss

Dan BaeckströmStödjare, Stödjare och sponsorer

Hyresgästföreningen stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Wow. Det känns stort: Hyresgästföreningen är en folkrörelse med över en halv miljon medlemmar och har en tungviktarroll inom bostadspolitiken. Och hur vi bygger, underhåller och brukar våra bostäder är förstås av avgörande betydelse för hur väl vi lever upp till klimatmålen. Viktigt och glädjande med föreningens stöd!