I framtiden finns inget nytt!

Dan BaeckströmBlogginlägg

I framtiden finns inget nytt! Allt är då tillverkat av återbruk, det som upplevs som nytt kommer vara tillverkat av återvunnet material!

Till världens första återbruksgalleria ReTuna i Eskilstuna kommer kunder, journalister, besökare, studiebesöksgrupper, nyfikna, skeptiker, politiker, reportrar, tv team, föreningar, företagare, förväntansfulla, aktivister, influencers och turister från hela världen. Oftast för att någon annan har tipsat och rekommenderat dem, men också för att världen hungrigt sökt vägen; vägen för en bättre hållbar värld!      

Den nya handelsplatsen, som från början gick under arbetsnamnet “Kretsloppsparken” var ett helt nytt koncept som skulle förändra världens syn på prylar, produkter och värdet på allt! När jag blev erbjuden uppdraget som Centrumledare tvekade jag inte en sekund, jag såg affären direkt. Värdeväxling från avfall till produkt. Tidigt såg Eskilstuna kommun utmaningarna som låg till grund för beslutet om att anlägga denna världens första kretsloppspark: att minska avfallsmängder, att öka kunskapsnivån om en mer hållbar livsstil och att skapa fler arbetstillfällen. Det skulle visa sig att Retuna blev svaret på det och mycket mer! Helt klart var att beslutet krävde modiga lokalpolitiker som såg möjligheten i att göra något ingen tidigare gjort. 

Kretsloppsparken är uppbyggd med återvinningscentral, en avdelning för insamling av material för återbruk och gallerian i direkt anslutning. Tillsammans bildar dessa tre funktioner själva parken och konceptet är enkelt: saker som privatpersoner tänkt slänga som avfall kan istället lämnas in för återbruk. Det inlämnade materialet sorteras efter sortiment till de etablerade butikerna på plats och sedan fixar butiksägarna till, reparerar och “upcyclar” materialet. Gallerian drivs i princip som vilken galleria som helst, med det kommunala bolaget Eskilstuna Energi & Miljö i rollen som fastighetsägare och de etablerade kommersiella hyresgästerna som drivande av den hållbara handeln. Förutom butiker finns även Eskilstuna Folkhögskola på plats med utbildningen Recycle Design – återbruk, en konferensanläggning, en restaurang och sedan ungefär ett år också insamling av material till kommunens förskolor. I nära samverkan skapar alla dessa verksamheter tillsammans ett perfekt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken! 

Och funkar det då? 

Intresset för ett besök på Retuna Återbruksgalleria har över tid varit stort och särskilt genom de bokningsbara studiebesöken med guidad tur. Då får besökarna följa med bakom kulisserna och se hur allt går till och ta del av information om en mer hållbar livsstil men också hela konceptet. Det är såklart omöjligt att mäta om fler faktiskt lever mer hållbart efter ett besök, men vi kan veta att de fått informationen. Placeringen av gallerian, valet av etablerade butiker och sortiment är ju också en form av kommunikation samt övriga verksamheter och events. Det är nästan omöjligt att besöka Retuna utan att någon typ av hållbart frö såtts!   

Målet om att minska avfall kan ses ur olika perspektiv och ibland kan det vara lite svårt att förstå när saker och prylar ska översättas i ton. Men att räkna omsättningen för gallerian som värdet av räddat (minskat) avfall har varit ett sätt att förmedla värdet både tydligt och framgångsrikt. Driften av gallerian täcks av hyresintäkter från de etablerade hyresgästerna, vars intäkter räknas samman som den gemensamma omsättningen. Det är alltså den totala försäljningen av insamlat material som kommit ut i butik till försäljning igen.   

På Retuna har mellan 55-65 nya arbetstillfällen skapats, det skiftar lite beroende på hyresgäster som ibland skalar ner, flyttar ut eller utvecklar och skalar upp. Trenden det senaste året är att ingen verksamhet flyttat eller bytts ut och inom kort är den sista vakanta ytan som byggts om till butikslokal klar för öppning. Det betyder utökat antal butiker från totalt 7 vid öppning 2015 till totalt 14 butiksytor i befintligt bestånd och fortsatt drift av restaurang, folkhögskoleutbildning och konferensanläggning. Den senaste etableringen stod IKEA för – deras första second hand-butik någonsin! ReTuna har blivit en stabil och växande handelsplats att räkna med.   

Exemplet Retuna har beskrivits i världens alla media och önskan om att få ha något liknande på hemmaplan har varit gemensamt för de flesta. Helt naturligt, i och med Sveriges alla kommuners ansvar för hantering av avfall och direktiv om att minska avfallsmängder, har kommuner eller kommuners återvinnings- och avfallsbolag sedan öppning visat störst intresse av att detaljerat ta lärdom av erfarenheterna kring uppbyggnaden av konceptet. Men den senaste tiden har intresset ökat även från näringslivet och privata fastighetsägare. Handeln har länge kämpat med minskade kundströmmar, minskad lönsamhet och ökat antal vakanta kommersiella lokaler och står just nu inför vägskälet: att vara eller icke vara. Och då blir hållbarhet och omställning framtidens väg att ta! Det måste väl ändå betyda att hållbar handel är precis det som skeptiker spådde kring internet-flugan, en trend som kommer och går? Vi är framtidens handel som kommer bestå! 

Anna Bergström, Återbrukskonsult 

Utsedd till Årets Samhällsförändrare 2019 av Veckans Affärer och 10:de mäktigaste inom hållbarhetssverige 2018, Aktuell Hållbarhets 101-lista