Klimataktion går in som huvudsponsor till Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Klimataktion är en folkrörelse för klimatet sedan 2008. Föreningen är politiskt och religiöst obunden som arbetar för att få en politik som tar vetenskapen på största allvar där klimatet har överordnad prioritet. Om vi inte klarar den utmaning som klimatkrisen medför, så kanske vi förlorar allt annat. För att politiken ska sporras framåt krävs folkrörelser som sänder en klar och tydlig signal: vi insisterar på omedelbar handling! Klimataktion vill därmed vara medborgarnas och det civila samhällets röst för den nödvändiga omställningen.

I Klimataktion ryms lokala nätverk och olika ämnesnätverk. Föreningen har en riksstyrelse med två talespersoner. Det finns också lokala föreningar med egna styrelser på fyra ställen i landet, Stockholm, Sundsvall, Halmstad och Uppsala. Föreningen ägnar sig åt att:

  • Informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.
  • Bedriva studier kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa.
  • Mobiliseramänniskor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter.
  • Samverkatätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

Vi är glada att Klimataktion ser Klimatriksdagen som en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa en starkare klimatpolitik. Vi är övertygade om att detta blir ett bra samarbete där vi tillsammans har en möjlighet att på allvar lyfta klimatet på valagendan i valrörelsen 2018.

1512937592.3899