Klimatriksdagens framtidssatsning får stöd av Postkodstiftelsen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Klimatriksdags-nytt, Stödjare och sponsorer

 

Klimatriksdagens arbete med att lyfta klimatet på den politiska dagordningen fortsätter och får nu en ny skjuts i och med ett tvåårigt projektstöd från Postkodstiftelsen. Starka röster från civilsamhället är viktigare än någonsin för att ge politiker kraft och mod att agera i vår tids ödesfråga. Här vill  Klimatriksdagen spela en viktig roll.

I våras genomfördes Klimatriksdag 2018, en kraftsamling inför valet för en vassare svensk klimatpolitik, som samlade hundratals engagerade människor i ett högtidligt och festligt evenemang. Nu breddar arrangören, föreningen Klimatriksdagen sitt arbete och blir en röst att räkna med även under mellanvalsperioderna. Målet är att följa upp och granska regeringens insatser på klimatområdet och även täcka in en bredare politisk scen, som inför EU-valet nästa år. Här handlar det dels om att syna EU:s klimatpolitik, men även att gå till botten med hur andra politikområden på EU-nivå påverkar klimatet och ge en bild av hur våra egna riksdagspartier avser driva på EU:s klimatarbete.

– Tack vare stödet från Postkodstiftelsen kan Klimatriksdagen nu genomföra en rad aktiviteter och höja ambitionerna, för att fortsätta lyfta klimatfrågan på den politiska dagordningen. Stödet betyder enormt mycket, det ger oss handlingskraft, energi och fler möjligheter att driva arbetet framåt,  säger Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen.

De två kommande åren är helt avgörande för klimatarbetet; år 2020 måste utsläppskurvan vända brant nedåt, för att sedan fortsätta i en minskningstakt på 10-15% per år. IPCC-rapporten som släpptes i början av oktober understryker allvaret i den situation vi nu befinner oss i och behovet av att agera utan dröjsmål. Omställningen pågår, men samhället måste höja takten på ett sätt som vårt moderna samhälle nog aldrig prövat på. Här har politikerna det yttersta ansvaret.  

Klimatriksdagens arbete är lösningsorienterat, och här spelar de motioner som röstades fram vid Klimatriksdag 2018 en viktig roll. Klimatförslagen som samtliga riksdagspartier fått ta del av utgör en värdefull verktygslåda som föreningen kommer fortsätta jobba med. Inför nästa år så är ambitionen att i möjligaste mån driva på för att förslagen även  ska få gehör på europeisk nivå.

Klimatriksdagens arbete går i linje med Postkodstiftelsens arbete att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar.

– Klimatfrågan är oerhört viktig och kan inte vänta. Vi är därför mycket stolta att stötta Klimatriksdagen i deras arbete att bli en samlande och pådrivande kraft för civilsamhälle och näringsliv, samt lyfta fram opinionen för kraftfulla politiska åtgärder för att motverka klimatförändringarna, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Enligt Klimatriksdagens värdegrund saknar Klimatfrågan partipolitisk färg, ansvaret för att hitta lösningar och driva på omställningen ligger lika tungt över hela den politiska skalan. Därför kommer Klimatriksdagen, i egenskap av partipolitiskt obunden aktör, fortsätta att kräva handling hos samtliga riksdagspartier för att Sverige ska bli det föregångsland som världen så väl behöver.

#postkodeffekten #projektförförändring

Pressekreterare: Cathrine Ruud, mediakontakt@klimatriksdagen.se, tel 073-332 80 06