sve

Motioner till Klimatriksdag 2018

Till Klimatriksdag 2018 inkom totalt 247 motioner som behandlades i något av de 10 utskott som bildats för olika ämneskategorier (se nedan). Sammanlagt röstades 12 vinnande motioner fram (pga det stora antalet motioner i kategorierna Transport och Övergripande röstades 2 motioner fram i dessa kategorier).

Nedan finner du de olika ämneskategorierna, listan över de vinnande motionerna, och fullständiga listor över alla 247 motioner.

Ämnesområden för motioner och utskott

Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Listor över motioner