Höjdpunkter från Klimatriksdag 2018-programmet

sve

Program och videos från Klimatriksdag 2018

På denna sida hittar du dokumentation om scenprogrammet för Klimatriksdag 2018.

Program

 Programmet för Klimatriksdag 2018 i pdf-format


Videos

Ett stort antal av de seminarier och andra framträdanden som gjordes på Klimatriksdag 2018 spelades in på video.  Tack till Peter och Anita Fritzson samt Anders Bengtsson för inspelningar.

+ Videos från invigningsgalan fredagen 4 maj 2018

+ Videos från lördagen 5 maj 2018, programmet i Aula Magna

+ Videos från övriga seminarier lördagen 5 maj 2018

+ Videos från seminarier söndagen 6 maj 2018

+ Videos från avslutningsceremonin söndagen 6 maj 2018