Ämneskategorier för motionerna

Temat för Klimatriksdag 2022 var Människan i omställningen. Människor finns på båda sidor av orsak och verkan i klimatkrisen och då det är mänskligt skapade system som har orsakat klimatkrisen kan vi tillsammans bryta upp, göra om och skapa nytt. Vi är omställningen!

Till Klimatriksdag 2022 kom det in hela 149 förslag på hur vi kan ställa om, från 187 olika personer och 18 organisationer (se listan längre ner på sidan). Ingen av motionerna gör anspråk på att ensam lösa klimatkrisen. Den kan inte lösas genom en enda åtgärd, eller typ av åtgärd. Men tillsammans tar motionerna sig an sex avgörande faktorer för omställningen – dessa kategoriserade vi motionerna utifrån, och Klimatriksdag 2022 röstade fram de bästa motionerna i respektive kategori.

Här nedan ser du presentationer av kategorierna. Där finns också länkar till pdf-dokument som innehåller alla motioner i respektive kategori.

Du kan också söka fram motioner som är intressanta för dig i vår lista över alla motioner där du kan filtrera efter kategori eller nyckelord.


Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Aktiva medborgare i en deltagande demokrati är en förutsättning för hållbar förändring. I denna kategori finns motioner som vill stärka förutsättningarna för mobilisering av och dialog mellan olika aktörer. Det har effekt på legitimitet för beslut och gör så att samhället blir mer robust.

Läs motionerna i denna kategori här.


Livskvalitet och hälsa

Det här är en kris som påverkar oss fysiskt och psykiskt. Biprodukter av nuvarande system är inte bara stora utsläpp utan även utslitna människor. När vi nu ställer om gör vi det även för ökad livskvalitet och bättre hälsa. Här är motioner som lyfter sätt för individen att må bra och nå sin fulla potential i det nya samhället.

Läs motionerna i denna kategori här.

Samhällsorganisering och systemförändring

Att sätta människan i fokus för omställningen betyder inte att lösningen till klimatkrisen ligger på individnivå. För att kunna leva hållbart måste vi ha infrastruktur, organisation, lagar och regler som ger förutsättningar för det. Det krävs tydligt ledarskap och modiga politiker som vågar fatta kraftfulla beslut för omställning av företagens produktion och internationella spelregler krävs. Här är motioner som tar tag i samhällets organisering och synar systemfel.

Läs motionerna i denna kategori här.
Kunskap, lärande och beteendeförändring

I sin essens handlar omställningen om beteendeförändring. Hos alla samhällets aktörer på alla dess nivåer. Vi kan bryta med destruktiva beteenden och skapa omställning genom att tillsammans lära nytt och tänka om kring vad som är önskvärt. I denna kategori finns motioner som genom nya gemensamma riktmärken och ideal vill påverka inrotade idéer om hur vi förväntas vara, leva och bete oss i olika situationer.

Läs motionerna i denna kategori här.

Klimat- och miljörättvisa

Klimatkrisen må drabba oss alla, men sättet den gör det på är väsentligt olika beroende på position. Det är ingen slump vilka som drabbas värst. Växande ojämlikhet och ökad mänsklig utsatthet förvärrar klimatförändringarnas effekter lavinartat och gör den till en fundamentalt social kris. Motionerna i denna kategori lyfter rättvisa mellan grupper och vill motverka destruktiva hierarkier med effekt på möjlighet till anpassning och omställning.

Läs motionerna i denna kategori här.
Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

All social och ekonomisk utveckling sker i relation till naturen och måste vara inom ramen för dess kapacitet. Annars riskerar vi kollaps. Vår klimatpåverkan har redan vida överskridit den absoluta smärtgräns för vad naturen kan återhämta sig ifrån. Det räcker därför inte bara att begränsa utsläppen, vi måste stärka naturens kapacitet att ta upp kol från atmosfären och lagra det i biosfären. Motioner i denna kategori gör upp med människans ohållbara nyttjande av naturresurser och visar hur människan kan ta en positiv roll i samspelet med omkringliggande ekosystem för att åter få en stabil planet.

Läs motionerna i denna kategori här.