Att skriva en motion

En motion är ett förslag som Sveriges regering och riksdag bör genomföra för en snabb och hållbar klimatomställning.

Klimatriksdag 2022 har temat Människan i omställningen och motionerna ska fokusera på olika aspekter av detta tema.

Motionstiden upphörde den 21 november 2021. Inom kort kommer här mer info om den fortsatta bearbetningen av motionerna. Märk att du som skickat in en motion fortfarande kan revidera den, slå ihop den med någon annans motion, eller dra tillbaka den. Gå till den här sidan för att göra ändringar i en inskickad motion. Motioner kan revideras t o m 9 januari 2022.

Alla kan skriva en motion

Vem som helst får skriva och lämna in en motion, ensam eller tillsammans med andra, individer såväl som grupper eller föreningar. Dock ej politiska partier på riksnivå. Om du har en bra idé men tycker att det är svårt att formulera dig så hör av dig till Motionsgruppen så försöker vi hitta någon som kan hjälpa till.

Innehåll

Motionen ska presentera ett konkret förslag som Sveriges riksdag eller regering ska kunna genomföra med de styrmedel som finns. Den ska hålla sig till temat för Klimatriksdag 2022 – Människan i omställningen – och den ska innehålla:

  • en tydlig, beskrivande rubrik
  • en eller flera specifika åtgärder skrivna i punktform
  • en sammanfattning
  • motiv och bakgrund

För att en motion ska ha en chans att vinna så ska den vara seriös, genomförbar, och med en tydlig påverkan för klimatomställningen. Motiv och bakgrund ska vara tillräckligt omfattande för att engagera läsaren och skapa förståelse för varför just detta förslag är viktigt. Saklighet och läsbarhet är också viktiga faktorer för att vinna läsarens uppskattning.

I motionsformuläret nedan ser du hur många tecken respektive del maximalt får innehålla.

Samarbete

Att gå samman flera personer och skriva tillsammans ökar ofta kvaliteten på motionen. Kanske har någon redan lämnat in ett förslag liknande ditt som du skulle kunna samarbeta med? Läs gärna andras motioner innan du skickar in din egen. Om du är intresserad av att samarbeta och vill komma i kontakt med andra motionärer så hör gärna av dig till Motionsgruppen.

Inlämning

Motioner kan lämnas in under perioden 1 september – 21 november 2021 (OBS förlängd deadline) via formuläret nedan. Inlämnade motioner kommer, efter en översiktlig granskning, att publiceras på hemsidan där alla kan läsa dem.

Om du önskar ändra eller dra tillbaka en inskickad motion kan du göra det på den här sidan. För övriga frågor vänligen kontakta Motionsgruppen.

Motionsformuläret är tillgängligt till kl 23.59 söndag 21 november.