Att skriva en motion

Välkommen att skriva din motion till Klimatriksdag 2022! Nedan följer lite information om hur man skriver en motion. Motionsformuläret hittar du längst ned på denna sida. Innan du börjar formulera din idé ser vi gärna att du läser beskrivningen av årets tema Människan i omställningen.

Alla kan skriva en motion

Vem som helst får skriva och lämna in en motion, ensam eller tillsammans med andra, individer såväl som grupper eller föreningar. Dock ej politiska partier på riksnivå. Om du har en bra idé men tycker att det är svårt att formulera dig så hör av dig till Motionsgruppen så försöker vi hitta någon som kan hjälpa till.

Innehåll

Motionen ska presentera ett konkret förslag som Sveriges riksdag eller regering ska kunna genomföra med de styrmedel som finns. Den ska hålla sig till temat för Klimatriksdag 2022 – Människan i omställningen – och innehålla:

  • en tydlig, beskrivande rubrik
  • en eller flera specifika åtgärder skrivna i punktform
  • en sammanfattning
  • motiv och bakgrund

Varje motion ska endast presentera ett förslag som kärnfullt kan formuleras i en rubrik. Har du flera olika idéer så skriv gärna flera motioner.

Fatta dig kort och koncist så ökar sannolikheten att folk läser din motion, förstår och uppskattar ditt förslag. Hela motionen ska helst inte vara längre än en A4-sida.

I motionsformuläret nedan ser du hur många tecken respektive del maximalt får innehålla.

Samarbete

Att gå samman flera personer och skriva tillsammans ökar ofta kvaliteten på motionen. Kanske har någon redan lämnat in ett förslag liknande ditt som du skulle kunna samarbeta med? Läs gärna andras motioner innan du skickar in din egen. Om du är intresserad av att samarbeta och vill komma i kontakt med andra motionärer så hör gärna av dig till Motionsgruppen.

Inlämning

Motioner kan lämnas in under perioden 1 september – 31 oktober 2021 via formuläret nedan. Inlämnade motioner kommer, efter en översiktlig granskning, att publiceras på hemsidan där alla kan läsa dem.

Om du önskar ändra eller dra tillbaka en inskickad motion kan du göra det på den här sidan. För övriga frågor vänligen kontakta Motionsgruppen.