Stöd Klimatriksdag 2022

Klimatriksdag 2022 är ett stort och ambitiöst projekt som vill lämna ett avtryck i många människors medvetande. Även om nästan allt vårt arbete sköts av ideella krafter så kostar det ändå mycket pengar att ordna ett sådant här evenemang. Det handlar till exempel om lokalkostnader, teknik och personal på Kulturhuset, marknadsföring och kommunikation, omkostnader för medverkande i programmet med mera.

Stora och små bidrag välkomnas. Som enskild person kan du skänka ett valfritt belopp – se våra giro- och swishnummer nedan. Som organisation eller företag kan du också ge ett valfritt belopp eller ett sponsorbidrag.

Skicka ditt bidrag, märkt "KR22", till något av följande:


Plusgiro:
74 88 44 – 8


Bankgiro:
787-6394


  Swish: 1233363439