Stöd Klimatriksdag 2022

Klimatriksdag 2022 blir av - hjälp oss i mål

Nu har vi fått grönt ljus att Klimatriksdag 2022 kan bli av som fysiskt event på Kulturhuset i Stockholm.

Konceptet är något bantat från ursprungsplanen, men det blir ett rikt och viktigt program; med omröstning, presentation av vinnande motioner och mycket mer.

Vi är nästan i mål med att täcka kostnaderna, tack vare stöd från enskilda, företag och organisationer. Nu har vi bara 48 000 kr kvar att täcka upp. Bidra med det du kan! Som organisation eller företag kan du också ge ett valfritt belopp eller ett sponsorbidrag.Plusgiro:
74 88 44 – 8


Bankgiro:
787-6394


  Swish: 1233363439