Motion nr:(1) version nr: 4Välj version:
Rubrik: Ledarskapsakademi för klimatkrisens ledar
Inskickad: 2021-10-12
Motionär:Anna Grönberg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Att göra klimatledarskap till ett framtidsyrke genom att tillskapa specialiserade utbildningar för klimatledarskap.
Att dessa utbildningar görs tillgängliga vid varje universitet och kostnadsfria.
Att läroplanerna innehåller teori och praktik om icke-auktoritärt ledarskap och beslutsfattande samt kommunikationsfärdigheter.

Sammanfattning:
Klimatkrisen ställer särskilda krav på ledarskapet. Det krävs kunniga, etiskt grundade och modiga ledare som kan kommunicera klimatkrisen väl med medborgarna.
Erfarenheter från CEMUS vid Uppsala universitet kan användas som modell för specialiserade utbildningar i klimatkrisens ledarskap.

Motiv och bakgrund:
Klimatkrisens ledarskap måste stärkas för att kunna fatta nödvändiga ickepopulistiska beslut. Uppgiften är delvis att leda genom okänd terräng, ungefär som Moses genom öknen.
Riktas till regeringen, utbildningsdepartementet och miljödepartementet.1

4

4

0

L