Motion nr:(100)
Rubrik: Hur många ton kostar vårt försvar? (Från KR18)
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Jag vill att

- Regeringen redovisar hur mycket utsläpp som produceras av Sveriges försvar, och hur detta kan reduceras,
- Sverige driver regler om motsvarande redovisning i EU och FN.

Sammanfattning:
Vi står inför en enorm omställning, där framför allt den rika världen måste dra ner på sina utsläpp och därmed konsumtion till en bråkdel. Länder tvingar varandra att redovisa hur det ska gå till.

Märkligt nog verkar militära utsläpp inte räknas. Dessutom talar man i Sverige och andra länder om behovet av ökade anslag till försvaret.

En cynisk tolkning av detta kan vara att många regeringar räknar med att försvara sin levnadsstandard och sina utsläpp med militär, istället för att behöva avstå.

Sverige bör statuera exempel och tydligt redovisa försvarets klimatpåverkan.

Motiv och bakgrund:
I vår tid liksom genom historien har stora och militärt aggressiva kulturer och nationer skaffat sig rikedomar och ett utsvävande liv genom att stjäla resurser från andra eller att förslava dem. David Graebers bok 'Skuld -de 5000 första åren' beskriver det som att en nationell elit brukar använda en av två metoder för att berika sig:

- Antingen förslavar man sin egen befolkning, ofta genom att skuldsätta dem;
- eller så utbildar man sin befolkning till militärer, ockuperar svagare länder, stjäl deras resurser, och förslavar den befolkningen.

Bägge metoderna är instabila och leder till kollaps, men det tar några generationer och de första förövarna hinner dö dessförinnan. Det militära alternativet håller ofta lite längre.

Därför är militär aggression en vanlig reaktion på kriser av olika slag. Detta orsakar naturligtvis kapprustning, och militärmakten tar en allt större del av den totala kakan. I samma takt blir militären allt mäktigare och får större kontroll över politiken.

Detta är antagligen anledningen till att militära utsläpp inte syns i internationella klimatdiskussioner; militären anser sig stå över krav på måttfullhet. Den svenska militärmakten är antagligen inte värst, men tendensen syns även här.

Kapprustningen är oacceptabel ur varje tänkande människas perspektiv, av många skäl. I detta sammanhang är dock militär konsumtion och utsläpp huvudsaken. För att på ett rättvisande sätt kunna jämföra länders klimatpåverkan måste alla sektorer räknas in, inklusive den militära. Sverige bör föregå med gott exempel.100

1

1

0

L