Motion nr:(127) version nr: 3Välj version:
Rubrik: Underlätta för elbilsägare, speciellt i tättbebyggda områden
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Anders Sjösten och Elisabeth Rosenborg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:

Bygg ut antalet laddplatser i gatumiljö för elbilar, framför allt i tättbebyggda områden

Skapa ekonomiska incitament för att fler ska köpa elbil, tex slopad trängselskatt, reducerad fordonsskatt och gratis parkering

Samordna infrastruktursatsningen för utbyggnaden nationellt, så kommunernas arbete med detta underlättas

Sammanfattning:
I storstäder och tättbebyggda områden har naturligtvis utsläpp från t.ex. biltrafiken en mer direkt påverkan på den lokala miljön än i glesbygd. Därför borde det vara viktigt att boende i lägenheter i storstäderna lätt ska kunna ladda sin bil med el och köra fossilfritt där. Laddbara bilar ska inte bara vara en möjlighet för de som bor i eget hus och kan ladda hemma. Den möjligheten måste också finnas om man bor i flerbostadshus.

Fler ekonomiska incitament bör finnas så att fler köper en elbil, tex slopad trängselskatt och reducerad fordonsskatt.

Motiv och bakgrund:
En laddbar bil, elbil eller laddhybrid, kostar betydligt mer i inköp än en bil som enbart går på bensin eller diesel. En anledning till att köpa en sådan är naturligtvis att man vill bidra till utfasningen av de fossila drivmedlen. I den personliga ekonomiska kalkylen för en sådan investering ingår då för många naturligtvis även driftskostnader, miljöbilspremier m.m.

Rena driftskostnaderna är avsevärt mycket lägre för att köra en bil på el jämfört med på bensin eller diesel. Kostnaden för el brukar anges till 2-3 kr/mil jämfört med 10-15 kr/mil för bensin/diesel. (Dessa kostnader kan naturligtvis variera). Även möjligheten att lätt kunna ladda bilen nära boende och under färd är en avgörande faktor.

I storstäder och tättbebyggda områden har naturligtvis utsläpp från t.ex. biltrafiken en mer direkt påverkan på den lokala miljön än i glesbygd. Därför borde det vara viktigt att boende i lägenheter i storstäderna lätt ska kunna ladda sin bil med el och köra fossilfritt där. Verkligheten är i stället en akut brist på laddplatser i publik miljö.

I Stockholm och troligen även i andra städer är ambitionen att skapa fler laddplatser stor. Tyvärr sker denna utbyggnad av kostnadsskäl nästan uteslutande i garage, visserligen publika garage, men med avgift för parkering om man ska stå där och ladda. Detta innebär att detta sker till orimliga kostnader och kommer att avskräcka potentiella elbilsköpare om de blir medvetna om problematiken. Som exempel kostar det att ladda en elhybrid och betala parkeringsavgift i 3 timmar för ca 50 km körning 150 kr, dvs avrundat ca 30kr/mil jämfört med själva elkostnaden på 2.50/mil, se ovan. I storstäder betalar många boende en boendeparkering och då blir en parkeringsavgift i ett parkeringsgarage för att ladda bilen en summa enbart att lägga på bilens driftskostnader.

Det råder brist på publika laddstolpar i Sverige. Det menar M Sverige (f.d. Motormännens riksförbund) som för tredje året i rad granskat tillgången på laddstolpar i landet. Stockholm skulle idag behöva fler än 8000 nya laddstolpar för att täcka dagens behov. Det kommer dock inte som någon överraskning. Redan förra året saknades det 4000 laddstolpar och endast 800 nya sattes upp under året. Antalet laddstolpar ökar inte i samma takt som antalet laddbara bilar. Ambitionen och uppmaningen att öka den laddbara bilparken (som nu snabbt ökar) går helt i otakt med utbyggnaden av infrastrukturen för att skapa laddmöjligheter i publik miljö.127

3

3

0

L