Motion nr:(133) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Yttre omställning förutsätter en inre
Inskickad: 2021-12-29
Motionär:Johannes Widlund (ordf), Bo Olsson (Kontakta motionär)
Ort:Örebro resp Kristianstad
Organisation:God jord - kristna för miljö och rättvisa
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Ge uppdrag till berörda myndigheter att uppmärksamma klimatkrisens existentiella dimensioner.
Ta initiativ till samverkan med trossamfund och andra rörelser som har erfarenhet av att forma människors livsinställning i en positiv riktning.

Sammanfattning:
I klimatdebatten diskuteras behovet av tekniska lösningar och politiska beslut. Allt detta är viktigt och nödvändigt. Men i grunden handlar det om oss som människor, och hur vi behöver förändras. Många har jämfört vårt fossilberoende med ett beroende av alkohol eller andra droger. Man sitter fast och vet inte hur man ska ta sig ur. Första steget är då vanligen att erkänna sitt misslyckande och be om hjälp.

Motiv och bakgrund:
Hållbarhetsexperten Gustave Speth har sagt
"Jag trodde att de viktigaste miljöproblemen var förlusten av biologisk mångfald, ekosystemens kollaps och klimatförändringen. Jag trodde att att med 30 år av god vetenskap skulle vi kunna hantera de problemen. Men jag hade fel. De främsta miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati. För att hantera dem behöver vi en andlig och kulturell omställning. Vi vetenskapsmän vet inte hur man gör det."
Citat från Widlund: God jord och ett hållbart liv, sid.100.
Kristna kyrkor, församlingar och organisationer liksom andra trosgemenskaper bär på erfarenheter som här borde tas bättre till vara. Om meningen med livet inte är flygresor, modekläder och andra statusprylar måste man hitta andra värden som är mer hållbara. Ska jag våga ställa om från det destruktiva måste jag hitta något annat som ger hopp i tillvaron. I kristet språkbruk kallas detta omvändelse. I en tid när många gett upp och tror att det är för sent att rädda klimatet, behövs en grund som ger hopp.
Några positiva exempel är påven Franciskus omtalade skrift Laudato Si. Svenska kyrkans biskopar skrev 2019 ett Biskopsbrev om klimatet. Inför COP 26 i Glasgow genomfördes en pilgrimsvandring genom flera länder, Walk for Future. I organisationen God jord samlas nu många kristna som är engagerade för miljö och rättvisa. Alla delar förstås inte deras tro, men man kan mötas i en öppen dialog om vad som kan leda till ett hållbart liv.133

2

2

0

L