Motion nr:(140)
Rubrik: Stoppa kärnkraften i Sverige. Nu!
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Birger Eneroth (Kontakta motionär)
Ort:Lidingö
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Sveriges riksdag bör besluta att stoppa kärnkraften. NU!
Sveriges riksdag bör besluta om en snabb och kraftig utbyggnad av el från vind och sol. NU!
Sveriges riksdag bör besluta om en snabb och kraftfull effektivisering av energianvändningen. NU!

Sammanfattning:
Sverige bör ställa om energisystemet och satsa på långsiktig hållbarhet socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Förnybar energi. Många styrmedel behövs. Lagar och förordningar, skatter och subventioner, information och rådgivning.

Motiv och bakgrund:
Av kärnkraftbränslet kan man göra kärnvapen men av vindkraftverk kan man inte det. Fortsätter vi med kärnkraft ökar risken för kärnvapenspridning och dessutom växer risken för stora haverier i reaktorer. Det hotar stora delar av Sverige. Det är inte värt det. Katastrofer skall förebyggas ? icke förorsakas. Vi utvecklar fredlig, effektiv teknik som vi kan exportera till andra länder. Vi kan lära av Danmark och Tyskland. Kan de så kanske vi kan.

Rädda klimatet! Lyssna på forskarna!

Stoppa kärnkraften och fossila bränslen. På hela planeten ? i alla länder. Sverige kan gå före.
NU!

Å Birgers Eneroths vägnar, registrerat av Karin Petersson140

1

1

0

L