Motion nr:(144)
Rubrik: Halvera snarast bilismen i Sverige
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Stig Sjöstedt (Kontakta motionär)
Ort:Hässelby, Stockholm
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Föreslagna åtgärder:
Halverad bilkörning/mil i Sverige till 2025.
Halverat antal bilar till 2030-2035.
Omedelbart stopp för motorledsutbyggnad i Sverige, även av pågående utbyggnad som Förbifart Stockholm.
Starta i storstadsregionerna.

Sammanfattning:
Halvera bilismen i Sverige och starta i storstadsregionerna Mål: Halverad bilkörning/mil i Sverige till 2025. Halverat antal bilar till 2030-2035. Omedelbart stopp för motorledsutbyggnad, även av pågående som Förbifart Stockholm. Budskap: Det finns ingen miljö- eller klimatvänlig bilism och inga miljö- eller klimatneutrala bilar. Sammanräknas produktion och drift av olika bilar, livscykelanalys, är budskapen varierande beroende på hur man räknar mm, men såväl gamla som nya bilar ger orimligt stor klimatpåverkan.

Motiv och bakgrund:
Halvera bilismen i Sverige med start i storstadsregionerna Mål: Halverad bilkörning/mil till 2025. Halverat antal bilar till 2030-2035. Omedelbart stopp för motorledsutbyggnad i Sverige, även av pågående som Förbifart Stockholm. Budskap: Det finns ingen miljö- eller klimatvänlig bilism och inga miljö- eller klimatneutrala bilar. Sammanräknas produktion och drift av olika bilar, livscykelanalys, är budskapen varierande beroende på hur man räknar mm, men såväl gamla som nya bilar ger orimligt stor klimatpåverkan. Minskad körning av gammal bil minskar givetvis omedelbart klimatbelastningen. För att nå mänsklighetens uppsatta klimatmål och än mer de nödvändiga klimatmålen måste sannolikt dessutom varje ny bil, även elbil, ersätta minst två gamla fossildrivna bilar och dessutom köras så lite som möjligt. Det är gigantisk brist på koldioxidneutrala drivmedel, även av koldioxidneutral el i Europa och i övriga världen, och biodrivmedels framtida tillgång och nytta är ifrågasatt. Som exempel framgår av arbetsplanen för Förbifart Stockholm att motorleden planeras för en Stockholmsregion som 2035 har 69% mer vägtrafik än 2007. Detta samtidigt som Trafikverkets miljöexpertis sedan 2010 framför att trafiken i storstadsregionernas tätortsområden måste minska med 20-30% till 2030 och i Sverige som helhet med 10-20% för att transportsektorns klimatmål skall kunna nås.
Minns Greta Thunbergs ord i sitt sommarprogram 2020 som löd "Den enda metod som finns tillgänglig i tillräcklig skala redan i dag, det är att helt enkelt sluta göra vissa saker." En av Sveriges främsta klimatforskare sade på ett digitalt seminarium 2020 om fossilfria transporter något i samma anda, att det nu är viktigare att inte sälja fossildrivna bilar än att sälja elbilar.144

1

1

0

L