Motion nr:(27)
Rubrik: Begagnat är trendigt. Bryt köp och släng samhällskulturen.
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Albin Helander (Kontakta motionär)
Ort:Lund
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
*Företag ska få rabatt eller bidrag för hållbar produktion.
*Ökad skatt på plastprodukter och användningen av fossila bränslen.
*Reglering av kvantiteten och sortens reklam vi utsätts för.
*Reklam som gynnar secondhandbutiker.

Sammanfattning:
Insatser från staten, regering och kommuner som ger bidrag till företag som siktar på en hållbar utveckling och höjer skatter för ohållbara industrier och produkter. För att uppnå en hållbar utveckling bör vi sträva efter en cirkulär ekonomisk utveckling. Genom insatser från staten med reklam och belöning kan kunskapen om att göra rätt öka.

Motiv och bakgrund:

Det finns ett problem i dagens samhälle med konsumtionen. Det finns en slags kultur i samhället att köpa nya saker det gamla duger inte. Man vill ha den senaste telefonen eller de senaste trendiga skorna, jeansen eller tröjan. När det släpps en ny trendig produkt så vill alla ha den och man byter ut den snabbt mot sina gamla som egentligen inte är så gammal utan den hade kunnat hållit ett par år till. Vi kan inte fortsätta leva på detta sättet det är inte hållbart. Vi måste uppnå hållbar utveckling för att mänskligheten ska kunna leva leva vidare i flera generationer. Vi lever i e linjär ekonomisk utveckling dvs att vi tillverkar nya produkter som vi säljer billigt och sen slänger och förbränner helt funktionella saker. Detta är väldigt ohållbart och vi bör sträva mot en cirkulär ekonomisk tillväxt vilket innebär att vi ska producera nya saker som är återvinningsbara, så när vi inte har användning av produkten längre så kan man plocka isär den och skapa nya saker med rester från gamla produkter. Det bör göras en insats från staten där man inleder en rabatt eller ger bidrag till företag som ägnar sig åt hållbar produktion dvs att man ska använda sig av styrmedel (moroten) för att få företag att sikta mot en hållbar utveckling. Dagens situation är ändå mycket bättre än för 30 år sedan där människor runt om i världen knappt visste att våra utsläpp påverkar den globala uppvärmningen men vi måste fortfarande ta större ansvar och ta tag i problemet. Det är idag en större utsträckning av människor som känner till vikten av hållbar utveckling och konsekvenserna. Problemet att vi köper nya saker istället för begagnade kan ha sig grund till att vi utsätts för så mycket reklam och marknadsföring på sociala medier. Mycket profiler på sociala medier skapar trender och får folk att köpa produkter som ofta inte är kvalitativa vilket innebär att du slänger produkten dem sålt på dig ganska snabbt.
Myndigheterna som behöver ta ställning och göra något åt saken för att förbättra situationen är Stockholms internationella miljöinstitut och naturvårdsverket. För att uppnå hållbar utveckling så bör vi återvinna gamla produkter, använda produkter så länge dem håller, se till att dem är återvinningsbara och minska produktion av mat och elektronik. Texten Avfallshierarkin, återanvändning från sysav menar på att vi lever i ett köp-och-slängsamhälle vilket innebär att vi köper det nya som släpps för det gamla duger inte längre och vi lagar inte heller det som går sönder utan att vi köper nytt istället. Varav mycket av det vi kastar är varken utslitet sönder. Sysav skriver också i sin text Avfallshierarkin, förebyggande att i genomsnitt så slänger varje svensk 466 kg sopor året 2018 vilket är modern tid jämfört med för 90 år sedan där man genererade 30 kg sopor på ett år.


Sysav, Förebyggande. 2021-04-29
https://www.sysav.se/skola/Avfallstrappan/Forebyggande/

Sysav, Återanvändning: 2021-04-29
https://www.sysav.se/skola/Avfallstrappan/Ateranvandning/

Stockholms internationella miljöinstitut: 2021-04-29
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sei-stockholms-internationella-miljoinstitut/

Naturvårdsverket: 2021-04-29
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/naturvardsverket/
27

1

1

0

L