Motion nr:(30)
Rubrik: Äta mer vegetariskt
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Elin Persdotter (Kontakta motionär)
Ort:Furulund
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
De ekologiska och veganska/vegetariska alternativen måste minska i pris samt att priserna på kött ökar.
En annan åtgärd är medias hantering att marknadsföra den vegetariska maten men även minska på marknadsföring av kött.
Att äta vegetariskt eller vara vegetarian måste fortsätta vara något trendigt snarare än ett subkulturellt attribut som är mode idag.

Sammanfattning:
Sammanfattningsvis så sammanfattar man texten till att utsläppen från köttindustrin tär på naturens resurser inte bara det att slakta djuren utan även allting som kommer till det såsom att ge dom mat och transportera djuren är stora hinder vi måste lösa för att minska våra utsläpp. Även olika lösningar på detta såsom att minska priset på alternativ mat och höja den på köttet, likaså att man slutar marknadsföra kött på det sättet vi gör nu i media och inte lägga en sorts skam på att vara vegan/vegetarian.

Motiv och bakgrund:
Inspirera folk till att välja bort kött och välja vegetarisk istället. Det påverkar hälsan och klimatet alldeles för mycker till det negativa. Att äta så pass mycket kött som vi gör är varken hållbart för klimatet eller för oss själva. Den stora delen av våra klimatutsläpp kommer från köttet, om vi väljer att äta mindre kött och antingen kolla på de ekologiska köttet eller välja vegetariskt så minskar matens klimatpåverkan och ökar naturens förutsättningar att inte förstöras av klimatutsläpp. Om man kollar på köttets klimataspekter så är det mycket mer än utsläpp av växthusgaser, även att föda upp mer djur tar på våra resurser det tar t.ex mer mark än vad det hade gjort att odla mer grönsaker som ett exempel. Även en stor del av allt spannmål som vi odlar eller importerar används som djur mat det är en stor slöseri. Bland annat så påverkar kött och mejeriprodukter lika mycket utsläpp som alla bilar,bussar,båtar och flygplan i världen. Under 2016 kom man fram till att kött,mejeri och foderproduktion stod för hela 13 procent av alla totala växtgasutsläpp. Eftersom djuren även mats med mycket mat som istället hade kunnat ges direkt till människorna så tas det även där stora resurser. Problemet ligger inte bara i själva köttet som folk äter utan hur mycket det tär på jordens resurser att transportera maten till djuren så dom kan få näring, att sedan transportera ut köttet till jordens alla delar.

En åtgärd som man vill se är att både de ekologiska och veganska/vegetariska alternativen minskar i pris samt att priserna på kött ökar. En annan åtgärd är medias hantering att marknadsföra den vegetariska maten men även minska på marknadsföring av kött. Detta kan man göra genom att sätta ökade priser på när företag vill göra reklama av kött, en typ av skatt man måste betala.
Att äta vegetariskt eller vara vegetarian måste fortsätta vara något trendigt snarare än ett subkulturellt attribut som är mode idag. Detta kommer leda till att varje individ tänker över sin köttkonsumtion och istället för att äta kött varje dag i veckan minskar man det med att äta det ¾ gånger i veckan.

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/kott-klimat-och-miljo-dina-val-paverkar/

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-kott-och-miljo/30

1

1

0

L