Motion nr:(37) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Gör det lönsamt att starta gröna företag
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Christine Häll, Rasmus Deffler, Pål af Klintberg Frambäck, Sebastian Myhre (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:

- Företag som ingår i EU ETS ska inte längre slippa svensk koldioxidskatt.

- Koldioxidskatten för företag vars verksamhet bidrar till växthusutsläppen som på ett realistiskt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målet om noll nettoutsläpp 2045 ska sänkas.

- Koldioxidskatten för företag som inte uppskattas arbeta mot att uppnå detta mål ska höjas.

Sammanfattning:

En av de största orsakerna till klimatförstörelse och global uppvärmning är olika företags driv för att producera och sälja produkter. Enligt SVT står SSAB och 14 andra företag för 25% av alla utsläpp i Sverige. Vi tror på förändring. Det är alldeles för lönsamt att driva ett företag som inte håller sig till gröna standards. Det kommer med stora konsekvenser. Hur kan man ändra på det här? En möjlighet är att ändra på hur innovationer, regler och skatter hanteras, och därmed förändra industrin. Denna motion reflekterar flera av FN:s globala mål, framförallt det 9:e om hållbar innovation.

Motiv och bakgrund:
- Möjliggör för gröna innovationer.
Innovation och företagsverksamhet är centralt till ett välfungerande samhälle. Det är alltså inte en möjlighet att stoppa all konsumtion. Konsumtionen är en av de mest fundamentala grundpelarna i ett samhälle vid sidan av välfärden. Vad som även är fastställt är konsumtionens tendens att bidra med negativa miljömässiga aspekter. I och med detta är det av största vikt att marknaden omformas och utvecklas i förhållande till klimatmålen. Även mycket centralt är att i denna omställning ta ansvar för att ekonomin inte raseras. Därmed bör gröna företag, med miljöpositiva innovationer och produkter vilka producerats mer koldioxidneutralt, uppmuntras genom en skattereducering vilket i sin tur kommer understödja lönsamheten hos gröna företag. Slutligen kan detta resultera i en harmoni mellan miljötänk och vinsttagande där de två respektive aspekterna lönas.

- Gör det lönsamt för företag att bli gröna.
Idag så finns det många svenska företag som släpper ut miljontals ton med CO2. Bara förra året (2020) så släppte SSAB ut ca 8,84 miljoner ton CO2 och ca 1,15 miljoner ton CO2 indirekt (vilket kommer från SSABs elkonsumtion). Sverige står just nu för 0,2% utav alla världens utsläpp. Trots att vi står för endast ca 0,0013% utav populationen.

Om företag ville bli gröna, eller åtminstone grönare, så skulle vi lätt kunna få ner siffran. Men, tyvärr så kommer företag inte vilja sänka sina utsläpp så länge det inte är ekonomiskt lönsamt. Annars skulle vi knappt ha några utsläpp här i Sverige.

Hur kan man göra det lönsamt för företag som väljer en grön väg?

Om skatterna sänktes för företag som har en lägre påverkan på klimatet och miljön så skulle nog större företag som SSAB kämpa för att komma på nya sätt att sänka sina utsläpp. Om det inte skulle räcka så kan företag som släpper ut massvis med CO2 och andra farliga utsläpp ?straffas? med högre skatter.

37

2

2

0

L