Motion nr:(38) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Klimatpresskonferens varje vecka
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Astrid Wahlberg, Lina Nyström, Sofie Texier, Denise Paltser, Moa Widmark (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Vi vill se bättre informering om klimatkrisen, genom en presskonferens veckovis likt de presskonferenser som hölls angående coronakrisen.

Konferensen sänds på olika medier som är tillgängliga för allmänheten.

Vad sker på presskonferensen?
Lokala/globala klimatnyheter
Statistik
Klimatsmarta rekommendationer
Debatt

Vilka deltar?
Forskare
Aktivister
Journalister
Politiker
Entreprenörer

Sammanfattning:
Den klimatkrispresskonferens vi föreslår ska bidra till SDG 4 och 13. Syftet är att utbilda Sverige i klimatfrågan så att det folkliga stödet, för den omställning som krävs, ska bli tillräckligt starkt för att politiker och företag ska tvingas ställa om. Det andra syftet är att få individer att ta mer ansvar. Presskonferensen ska sändas på allmänt tillgängliga medier, och agendan ska bestå av fyra punkter: lokala/globala klimatnyheter, visualisering av utveckling mot målen, rekommendationer till allmänheten och debatt. Deltagande på presskonferensen ska vara allt från forskare till aktivister.

Motiv och bakgrund:
Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, och trots det är det svenska folket långt ifrån tillräckligt involverade, engagerade och berörda av den. Vi har behov av att skapa en anda i Sverige som antyder att klimatkrisen ska fixas av oss, en anda som vi har möjlighet att uppbåda genom en veckopresskonferens för klimatet. Då måste konferensen vara tilltalande, förslagsvis genom en “gamified” annaming av krisen, dvs. att vi behandlar krisen som ett spel. I spel finns ett tydligt uppdrag, vilket i detta fallet skulle vara att uppfylla 1,5-gradersmålet, och en vinst som följer ifall man lyckas med uppdraget, i detta fall en hållbar, mer trivsam och lyckligare värld. Genom att vid varje pressträff ta upp samma två lättförståeliga grafer som visar vår utveckling mot 1,5-gradersmålet på Sverige-nivå och på global nivå, kan vi som “spelare” av detta spel få en tydlig visualisation av hur vi rör oss närmre eller längre ifrån målet, och vad det är som för oss närmre eller längre ifrån målet.
Detta skulle göra det lättare för folket att få en konkret målbild, och att få en realistisk känsla för hur utsläppsnivåerna ser ut idag, samt en förståelse för vilka betéendeförändringar man själv kan göra för att bidra.

Underförstått här är att i grafen som visar utsläpp på Sverige-nivå räknas även utrikesflygresor och konsumtion från utlandet med.

Konferensen måste ha estetiken och retoriken av att we’re in this shit together. Då skulle folket oundvikligt lockas till att kolla på presskonferensen, samtalsklimatet kring klimatet skulle hettas upp och viljan att lösa krisen skulle bli betydligt större.

I jämförelse med coronapandemin har klimatkrisen knappt fått någon uppmärksamhet och vi anser att det är absurt. Om vi hade tagit klimatkrisen på lika stort allvar som coronakrisen så hade det funnits en klimatkrispresskonferens varje vecka för länge sedan.

Det skulle vara miljödepartementet, naturskyddsföreningen och andra klimatinriktade organisationer som ansvarar för majoriteten av den informerande delen av konferensen. Även inslag av diskussioner mellan aktivister och politiker skulle vara intressant och lockande för folket.

Vår motion går under de globala målen 4 (god utbildning) och 13 (bekämpa klimatkrisen).

Lyckas vi få det svenska folket att bli mer involverade, engagerade och berörda av klimatkrisen så kommer det folkliga stödet för de nödvändiga klimatåtgärderna att öka. Då tvingas politikerna till aktion, vilket är vad som måste ske om vi ska bekämpa klimatförändringarna.38

2

2

0

L