Motion nr:(39) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Reformera sophanteringen i Sverige
Inskickad: 2021-11-08
Motionär:Anton, Beata, Ida, Isabella, Karin, Lukas (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
-Att införa komposteringskrav i hela Sverige.
-Att installera fler återvinningsstationer.
-Att avskaffa allmänsopor.
-Att kräva vite av kommuner som inte följer de ovanstående kraven.

Sammanfattning:
Vi begär att sophanteringen i Sverige ska bli mer jämlik och att gemensamma regler och lagar ska gälla för samtliga kommuner. Vi har har ett antal förslag för hur detta ska genomföras:

-Inför komposteringskrav i hela Sverige!
-Installera fler återvinningsstationer!
-Avskaffa allmänsopor!
-Kräv vite av kommuner som inte följer de ovanstående kraven!

Motiv och bakgrund:
Sophanteringen är ojämlik i dagens Sverige. I vissa kommuner är det väldigt svårt, om inte omöjligt, för privatpersoner att sopsortera och återvinna på ett konsekvent plan, i andra kommuner är det enkelt och smidigt. Även inom en och samma kommun kan det skilja sig markant. Att införa lika krav för hela landet gällande sopsortering skulle gynna både individer och samhället i stort. På ett relativt enkelt sätt kan vi, genom att förändra systemet, sortera nästintill alla sopor i Sverige och bland annat minska utsläppen av mikroplaster.

I juni 2018 beslutade regeringen att det skulle införas krav på att kommuner ska tillhandahålla system för kompostering. Beslutet kan läsas på regeringens hemsida. Systemet skulle vara på plats senast 1 januari 2021, men i slutet på 2021 kan vi fortfarande se gammalt beteende i flera kommuner. I t.ex Stockholm Stad och Nacka är det fortfarande ingen självklarhet att sortera matavfall. Eftersom systemet satts i verket i många andra stora kommuner, som Malmö och Uppsala, borde det inte vara ett stort problem att införa. Vi hävdar att kommuner som inte följer detta system borde vara skyldiga att betala vite. Se länk 1, 2.

Återvinningsstation borde finnas på nära avstånd för alla, helst i varje bostadsförening. På grund av att det är någorlunda omständigt att ta sig till en återvinningsstation är det många som avstår från att sopsortera. Om återvinningsstation finns på nära gångavstånd kommer fler privatpersoner ta sig tiden att sortera flera olika material. Se länk 3.

En annan anledning till att många avstår från att sopsortera är för att det fortfarande är väldigt vanligt med allmänsopor i hushållen. Med allmänsopor syftar vi alltså på ett kärl där man kan slänga alla olika typer av sopor. Om möjligheten för att slänga allt i ett minskas, kommer fler människor tvingas till att sopsortera. Det borde vara svårt att inte sopsortera. I kombination med fler återvinningsstationer kan vi gemensamt i Sverige, till viss del uppnå det globala målet ?Hållbara städer och samhällen?. Se länk 4.

Källor:
1. Regeringen. Pressmeddelande. 24/09-2020. Beslut om insamling av matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/beslut-om-insamling-av-matavfall-samt-overgangsbestammelser-for-forpackningsavfall/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab20008246977f42359f7cf1ca63880ba970949af36cc30638710add57dad7b78a7c3b08a58bfbce1430003f812759580da8ee57674ec1f8bf75bc8c4b82ee4a4d3189515bca3df3d6006059f14bdf750e913606058a15b5b0df00 Hämtat 28/10-21

2. Uppsala Kommun. 10/11/2020. Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014?2022. Uppsala kommun. https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/renhallningsordning-for-uppsala-kommun-20142022/ Hämtat 28/10-21.

3. Ahlstrand, Love. Dagens Nyheter. 27/11-2015. Stockholmare är rena soporna på att sortera. https://www.dn.se/sthlm/stockholmare-ar-rena-soporna-pa-att-sortera/

4. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/ Hämtat 28/10-21.39

2

2

0

L