Motion nr:(46)
Rubrik: Energisparmeddelande från Svenska kraftnät via SMHI och MSB
Inskickad: 2021-10-31
Motionär:Mats Johansson (Kontakta motionär)
Ort:Dalstorp
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Fixa en elsparfunktion i redan fungerande applikation SMHI och MSB

Kapa effekttopparna i det ansträngda elnätet ladda bilen rätt tid på dygnet.

Sammanfattning:
Man talar om att Sverige har en effektbrist i elnätet. Detta rör sig om perioder med lite sol och ingen vind samtidigt som det är kallt. Ett billigt sätt att minska problemet skulle vara att Svenska Kraftnät, som redan räknar på energiförbrukningen och styr produktion av el därefter, får leverera notiser via SMHI och MSB i deras respektive app. T.ex. "spara el ikväll mellan 7 och 9" Då kan man skjuta upp elbilsladdningen eller bastubadet. Vi är många som vill göra rätt men vi kanske behöver lite vägledning ibland!

Motiv och bakgrund:
Problemet är att vi startar oljekraftverk för att pytsa in effekt i elnätet - kanske i onödan! Dessutom används det "ostabila" elnätet som ett argument för att vi ska satsa på kärnkraft igen - vilket vi inte hinner!

De som berörs är tre instanser/myndigheter som redan vet om problemet. De ska bara samarbeta lite över gränserna...

Den framtida utvecklingen av t.ex. elbilsladdare kommer att minska behovet av detta då de kommer att gå att styra med ett timpris. Problemet är att vi inte är där än.

Den som är intresserad kan ju gå in på svenska kraftnäts sida "kontrollrummet" och se hur förbrukningen varierar under dygnet beroende på om det är arbetsdag eller helg - natt eller dag.46

1

1

0

L