Motion nr:(47)
Rubrik: Influencers i kampen bort från vårt slit och slängsamhälle
Inskickad: 2021-11-01
Motionär:Bonita Terra Ruckert Costa (Kontakta motionär)
Ort:lund
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Influencers ska inte få uppmuntra Sveriges befolkning till att shoppa. Inga influencers skall utföra samarbeten med företag som reklam ute i median för uppmuntra shopping. Staten kan använda sig av ett styrmedel genom att beskatta den vinst som influencers tjänar via deras reklam och samarbeten som leder till ökad konsumtion. Samarbeten med företag, shopping liksom klimatpåverkan.

Sammanfattning:
Motionen omfattar Sveriges influencers som influerar befolkningen till att konsumera mer. Reklam, samarbeten och kampanjer på deras sociala medier som når ut till olika målgrupper av befolkningen. Influencers använder sin plattform för att visa upp exempelvis varor, tjänster samt produkter för att sedan konsumenterna skall köpa. Köpprocessen för konsumenten och hur det kan påverkas av influencers plattform. Relationen mellan influencers och deras media tillsammans med konsumenterna. Indirekta och direkta påverkan på konsumtionen för Sveriges befolkning.

Motiv och bakgrund:
Influencers blir sponsrade av företag för att visa upp deras vara på sin plattform. Eftersom influencers har många följare så når dem ut till många i samhället genom deras sociala medier. Sveriges influencer har ett inflytande till slit och släng samhälle. Det påverkar klimatet genom att vi konsumerar mer efter deras reklam. När vi konsumerar så släpper det ut giftiga utsläpp. Transporten från utlandet / inom landet till oss innebär ytterligare utsläpp. Samt produktionen på varan kan innebära en påfrestning för klimatet. Det går åt enorma mängder av vatten när man producerar jeans. Det går åt 1,4 kilo kemikalier och 6200 liter vatten till ett par jeans, jeans produktionen bidrar till 13 kg CO2e. Det omfattar koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en mellanstor bil för endast ett par jeans.
Influencers marknadsföring nås det en ny målgrupp med ett visst budskap som känns både genuin och självsäkert. Av den trovärdighet som bildas skapas det en ökad försäljning samt fler öppningar, vilket i sin tur leder vidare till förläggningen som ökar intäkterna. På så sätt får man en fokusgrupp på de köp när man skapar en influencer kampanj.
Det utfördes en enkät av textilhögskolan i Borås, där man undersökte influencers roll på konsumenternas köpprocess. Hur viktigt det är för konsumenterna att känna en form av relation respektive trovärdighet till influencers för att det vidare skall påverka köpet. De använde sig av den primära åldersgruppen 18-30 bland både män samt kvinnor. Ur den undersökningen framställdes det att konsumenterna använder sig primärt av influencers främst i deras köp. Detta bygger upp en trovärdighet samt en relation. Där vi konsumenter ser influencers som ett fastställd hjälpmedel. En resurs som är given till deras köpprocess. Influencers har inte endast en direkt påverkan på konsumenterna, utan de har även en indirekt påverkan. Många respondenter har svarat att de har genomfört olika köp där man sett produkten på influencers plattform, att dem indirekt gjort reklam för olika produkter. Forskningen sammanställer att influencers bidrar till direktiva normer för hur modeföretag kan maximera sin marknadskontakt genom dagens influencer, för att vidare kunna påverka våra köp. Genom sociala medier får befolkningen en uppmuntran för shopping. Sociala medier gör reklam för produkter och varor som når ut till befolkningen. Vi ser det och tänker att vi också vill ha det på grund av att vi kanske ser upp till denne influencer, samt att man byggt upp genuina åsikter och känner att influencers är trovärdig. Som i sin tur leder till att vi klickar in varan och handlar den enkelt och smidigt.
Undersökningen visar att de köpare som har en positiv uppfattning på dagens influencers har en stor omfattning så värderas respektive upptas den information som influencer har via sin marknadsföring. Av att uttrycka sina åsikter på sin plattform kan influencers vidare influera köparens köpprocess. Eftersom att köparna har en viss tendens att tycka att influencers är kompetenta men även professionella inom deras områden. Det leder vidare i sin tur till att influencers har den möjlighet att inverka till vad som skall klassas som trendigt.
Den digitala miljön det vill säga sociala medier, har en viss influerade makt på konsumenternas köpbeteende. Influencers på sociala medier har möjligheten att påverka våra köpprocessen, influencers har både en inflytelse på köparens behov av varor samt produkter. Men dem har även en påverkan på information och utvärdering av olika slags valmöjligheter som framställs.
Vi måste göra någonting åt de som influerar oss till att konsumera som vi gör. Med det sagt så borde vi skatta på reklam/samarbeten som uppmuntrar respektive ökar konsumtionen. Genom den vinst som influencers får via sitt samarbete borde en summa beskattas till miljön. Den summan pengar kan gå till olika fonder som i sin tur hjälper klimatet.47

1

1

0

L