Motion nr:(53)
Rubrik: Obligatoriskt att arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan, om man arbetar på kontor mha internet och telefon
Inskickad: 2021-11-01
Motionär:Andreas Eklund (Kontakta motionär)
Ort:Södertälje
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Det borde stå i Lagen att den som arbetar på kontor och som främst behöver tillgång till dator och internet samt telefon, ska arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan.

Sammanfattning:
Så som det var före pandemin och så som det ofta är nu också, så ska man åka in till kontoret varje dag. Man kan om man är envis få ”dispens” och arbeta hemifrån ibland. Det borde vara precis tvärtom. Det borde stå i Lagen att den som arbetar på kontor och som främst behöver tillgång till dator och internet samt telefon, ska arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan. Det är bra för klimatet, miljön, ger billigare underhåll av vägar, bättre framkomlighet för de som behöver köra på vägar, m.m.

Motiv och bakgrund:
Så som det var före pandemin och så som det ofta är nu också, så ska man åka in till kontoret varje dag. Man kan, om man är envis, få ”dispens” och arbeta hemifrån ibland. Det borde vara precis tvärtom. Det borde stå i Lagen att den som arbetar på kontor och som främst behöver tillgång till dator och internet samt telefon, ska arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan. Arbetsgivaren skulle kunna vara skyldig att hjälpa till med att ordna datorer, internet och telefon till sina anställda. Det blir många transporter som inte kommer att behöva göras om en sådan lag införs. Det blir många resor med bil som idag körs på i huvudsak fossila drivmedel som inte längre behöver göras. Det blir stora volymer av i huvudsak fossila drivmedel som inte kommer att förbrännas och ge utsläpp av fossil CO2 (nettoutsläpp av CO2 till atmosfären) och andra avgaser som giftiga kolväten, sot och partiklar, kväveoxider, m.m. . Dessutom minskar slitaget av vägar. När slitaget av vägar minskar, så kan underhåll och reparationer av vägar också minskas. Det blir mindre utsläpp av slitage-partiklar från vägarna också. Det här vore bra både för klimatet och för luftkvaliteten och miljön. Det blir mindre trängsel på vägarna också. Då går det fortare för de som måste ut och åka i trafiken att komma fram. Mycket tid skulle därmed sparas för många. Blåljustrafiken, dvs ambulanser, polis, brandkår, m.m. skulle komma fram till nödställda snabbare och inte fastna i bilköer.53

1

1

0

L