Motion nr:(68) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Klimat- och patientvänliga vårdmetoder
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Inför mer resurssnåla och effektiva alternativa vårdmetoder, t.ex. kostbehandling, yoga och träning
- Satsa på friskvård genom god kost, fysisk rörelse och minskad stress

Sammanfattning:
Sjukvården skulle kunna bli mer effektiv och samtidigt mer resurs- och klimatutsläppssnål genom fler effektiva alternativa behandlings- och vårdmetoder och därigenom samtidigt öka befolkningens välbefinnande.

Motiv och bakgrund:
Alternativa vårdmetoder kan minska material- och energikonsumtionen inom vården och privatlivet. Ett exempel är amningsstöd för att fler mödrar ska kunna amma sina barn. Detta minskar tillverkning och transporter av modersmjölksersättning med alla klimatutsläpp det medför och samtidigt förbättras både barnens hälsa och anknytningen mellan mor och barn.

Ett annat exempel är kostbehandling, som utgörs av en näringsrik kost som tillagas av rena oraffinerade råvaror i anslutning till måltiden och anpassat efter den sjukdom det gäller. Detta är en avsevärt mer patientvänlig, klimat- och miljövänlig vård än operationer och långvarig sjukdom. En ny studie om kostbehandling har visat mycket goda resultat: https://www.kostfonden.se/korttidsfasta-och-lchf-effektivt-mot-fettlever/

En parallell satsning på friskvård och folkbildning inom detta område skulle medföra stora fördelar för både klimatet och folkhälsan, genom bl.a. mindre belastning på sjukvården. Enligt https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2021/09/Ma%CC%88nniskan-i-Klimatkrisens-Tid-210913.pdf, avsnitt F.4, står sjukvården för 4,4 % av klimatutsläppen i Sverige.68

2

2

0

L