Motion nr:(81)
Rubrik: Minskad genomsnittlig boyta för minskade klimatutsläpp och minskad markanvändning
Inskickad: 2021-11-19
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
- Ge incitament att bo på mindre yta, kompakt boende
- Gynna personer som bara har ett boende, enkel bosättning
- Främja downshifting som ideal
- Ge bidrag för att bygga om fritidshus till permanentboende

Sammanfattning:
Boendet är en av de största klimatutsläppsposterna på det personliga klimatkontot. Vi behöver gynna downshifting, kompakt boende och enkel bosättning genom olika incitament, ekonomiska, attitydmässiga och i form av förmåner. Se även motion 18.

Motiv och bakgrund:
På 90-talet identifierades biffen, bilen och bostaden som de stora energislukarna och därmed klimathoten. Nu bor många människor i mycket stora bostäder med många rum per person. Många har dubbel bosättning, bland annat på grund av arbete på annan ort och fritidsboende.

Vi behöver en regel- och förmånsstruktur som gynnar kompakt boende och enkel bosättning. Exempelvis kan ROT-avdrag, fastighetsavgifter, fasta abonnemangskostnader, hyresbidrag, regler för boendeyta med mera ses över för att stimulera downshifting och mindre boende.

Olika sätt att främja downshifting som ideal kan undersökas vidare.81

1

1

0

L