Motion nr:(83) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Reglera eller förbjud uthyrningen av elsparkcyklar
Inskickad: 2021-11-19
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
- Reglera uthyrningen av elsparkcyklar för att minska energianvändning, materialförbrukning och olycksrisker

Sammanfattning:
Elsparkcyklarna har invaderat våra städer, de ligger slängda och står slarvigt parkerade på olämpliga ställen.
De drar mer energi än de sparar in på minskade bilresor och är en slit- och slängvara som håller i genomsnitt ett par månader.
De förorsakar svåra olyckor både för den som använder dem och den som inte använder dem.

Motiv och bakgrund:
De allra senaste åren har uthyrda elsparkcyklar invaderat våra städer. De ligger slängda och står slarvigt parkerade på trottoarer, cykelbanor, gräsmattor och körbanor.

De ersätter inte i någon större utsträckning bilresor enligt en undersökning, vilket uthyrarna har påstått, utan framför allt gång och cykel. Systemet förutsätter att de hämtas upp på nätterna för laddning med bil. De drar ofta mer energi än motsvarande resa med dieselbuss. Dessutom är de en slit- och slängvara som håller i genomsnitt ett par månader, vilket även det är en nackdel för klimat och miljö. Se https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab2da8 och https://www.mitti.se/nyheter/darfor-ar-elsparkcykeln-inte-alls-sa-bra-for-miljon-som-du-tror/lmsjq!7164941/

Med lagstiftning som kräver återlämning i ställ med laddningsanslutning skulle behovet av att hämta in dem med bil för laddning upphöra och även olycksriskerna p.g.a. slängda och felparkerade elsparkcyklar minska. Sådan onödig belastning på sjukvården innebär både mänskligt lidande och ytterligare klimat- och miljöbelastning.

Även regler för hur och var de får framföras skulle sannolikt minska klimat- och hälsoproblemen.
Ett alternativ till reglering är att helt enkelt förbjuda uthyrningen i den form den sker nu.83

2

2

0

L