Medveten Konsumtion stöder oss

Dan BaeckströmStödjare


Föreningen Medveten Konsumtion Sverige stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Här är ett förslag att överväga på allvar: kom till Klimatriksdagens Forum för ideellt aktiva hållbarhetsentusiaster och berätta om vad ni gör. Forumet är till för sådana som ni.