Motionsformulär KR 2018

  OBS! glöm inte att läsa instruktionerna under "Skriva motion".

  Om du har problem med att fylla i formuläret, eller om du tycker att det är svårt att få ditt förslag att passa ihop med hur formuläret är uppbyggt, skriv en rad till riksdag@klimatriksdagen.se så hjälper vi dig.

  * = obligatorisk uppgift

  NOTE! Don't forget to read the instructions under "Write Proposal".

  If you have a problem with filling in the form, or if you think that it is difficult to for your suggestion to fit into the form, write to us at riksdag@klimatriksdagen.se and we will help you.

  * = Required information