Motionstiden förlängd till 1 mars 2018

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Motioner & utskott

På begäran av utskott, motionärer och PoP-grupp har Klimatriksdagens styrelse beslutat att förlänga motionstiden med en månad. Sista datum för att lämna in motioner är nu alltså 1 mars 2018.

Vi hoppas att detta kommer att ge lite mer andrum till alla som sitter hemma och filar på en motion hemma vid skrivbordet – eller i en studiecirkel – så att vi får ännu fler och bättre motioner till Klimatriksdag 2018.