Naturpedagogisk omsorg stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Förskole-naturpedagogerna Naturpedagogisk omsorg stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Ni som jobbar heltid med miljöundervisning för små barn, skriv gärna en motion till vårt utbildningsutskott. Och vi vill gärna ha fler naturpedagoger som stöder oss!