Naturskyddsföreningen Stockholms län är en av Klimatriksdagens sponsorer

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer, Uncategorized


Naturskyddsföreningen är en nationell organisation med 24 länsförbund och 270 kommunkretsar. Föreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation som påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är Naturskyddsföreningens viktigaste arbetsområden.

Naturskyddsföreningen Stockholms län består av sammanlagt 31 kretsar. Inom föreningen finns också grupperna cykelgruppen, klimatgruppen och skogsgruppen. Klimatgruppen arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län genom att prata med politiker, företag, kommuner och organisationer om att satsa på klimatmedvetenhet. De deltar i debatten och vill lyfta fram exempel på hållbara lösningar. Andra aktiviteter är seminarier och föreläsningar om klimatfrågan, politikerutfrågningar med mera.

Naturskyddsföreningen Stockholms läns arbete går hand i hand med syftet för Klimatriksdagen om att lyfta klimatet på valagendan. Vi ser fram emot samarbetet välkomnar alla Sveriges övriga länsförbund att delta i Klimatriksdag 2018!

1512938734.6586