Ämnesområde:

Ekonomi och gröna jobb

"Klimatförändringarna är den slutgiltiga räkenskapen: De är räkningen för ett århundrade av aldrig tidigare skådat välstånd, skapat av energi lagrad i fossilbränslen. På det stora hela har detta välstånd varit bra. Mer människor lever längre och friskare liv än innan den industriella revolutionen. Problemet är bara att dessa människor aldrig betalade den fulla kostnaden för detta välstånd. Och återstoden av räkningen har nu förfallit till betalning." –Naomi Oreskes, Foreword to Climate Change Denial, 2011
Tanken på tillväxt som måttet på framsteg är fortfarande djupt rotad inom ekonomin. Men kan tillväxt göras miljömässigt hållbar, och hur ska det i så fall gå till? Och om det inte går, hur ser ett fungerande alternativ ut? Kan metoder som cirkulär ekonomi leda till en mer hållbar konsumtion?

Kan de finansiella systemen utnyttjas för satsningar på klimatvänlig infrastruktur, annan samhällsbyggnad och en bibehållen välfärd – samtidigt som fossilbaserat kapital divesteras? Hur kan en sådan övergång åstadkommas – förbud, skatter, samhälleligt ägande/kontroll, eller genom andra incitament?

Arbetet spelar idag en dominerande roll i människors vardagsliv. Vilken roll ska arbetet ha i en framtida hållbar samhällsstruktur? Är det alls möjligt eller önskvärt med full sysselsättning, eller måste vi leta efter andra försörjningsmodeller? Eller är det så att ekologisk hållbarhet ger många fler, och bättre, jobb?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 133, Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Motion nr 140, Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Motion nr 91, För en fossilfri finanssektor
Motion nr 47, Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 91, För en fossilfri finanssektor


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Ekonomi och gröna jobb