Ämnesområde:

Stad och land

Allt större delar av jordens befolkning bor i städer. Städernas befolkning fjärmas från de landområden, där deras mat produceras och där råvaror till deras varor utvinns. Är koncentrationen till städer, urbaniseringen, nödvändig för att hitta tekniskt effektiva metoder för lösning av miljöproblemen? Eller är det istället så att staden gynnar materiell överkonsumtion och därmed måste förstöra klimatet och annan miljö?

Hur blir stadens struktur klimatmässigt, socialt och ekologiskt hållbar? Bland annat funktionsblandad bebyggelse, att resbehoven inte kräver bil, mötesplatser och grönområden nära bostäder. Vilken samhällsplanering krävs för klimateffektiv balans mellan stad och land?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Motion nr 94, Strategi för hållbara kommuner och regioner
Motion nr 89, Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Stad och land