2
Motion nr:129
Rubrik: Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-27
Motionär:Björn Lindbergson (bjorn@lindbergson.se)*
Ort:Sigtuna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Naturvårdverket får i uppdrag av regering/riksdag att sammanställa faktablad som ett prioriterat verktyg för omställning av samhället - nationellt, lokalt/kommunalt och individuellt.

Sammanfattning:
Kommunikationen om klimatet måste vara faktabaserad, rak och ärlig. Tydliga faktablad kan bidra till detta. Koncentrerad, handlingsinriktad kunskap med helhetsgrepp kan bidra till att stimulera till, utbilda, underlätta/vägleda och framtvinga resultat- och samarbetsinriktade omställningsprocesser.

Motiv och bakgrund:
Insikten om att klimathotet är en ödesfråga är allmän. Vidare att Sverige har goda förutsättningar att kunna bli en förebild hur att ställa om en nation syftande till hållbarhet. Kunskap finns men förmågan, kravet på och modet att handla strukturerat, resultat- och samarbetsinriktat saknas på alla nivåer i samhället. Med få undantag.

Målkonflikter måste tydliggöras och handling underlättas och om så krävs framtvingas genom faktabaserad, rak och ärlig kommunikation. Om inte det är möjligt måste politikerna – de folkvalda ledarna – informera om att beslutade klimat- och hållbarhetsmål ej kan nås. Och redovisa skälen varför. Annars eroderas kittet i samhällsbygget – tilliten – vilket vore förödande.

Idag tycks vårt samhälle vara för komplext för oss för att kunna ställa om under ordnade former. Minska från en resursförbrukning motsvarande 4,2 planer ned mot 1 (WWF) och från utsläpp av växthusgaser från 11 ton per capita ned mot 2 (Parisavtalet). Hjälpmedel för detta behövs. Faktablad – korta och kärnfulla – är ett exempel.

Syftet med faktablad (A4 med max fram- och baksida), koncentrerad, handlingsinriktad kunskap är att med helhetssyn och helhetsgrepp bidra till att stimulera till, utbilda, underlätta/vägleda och framtvinga resultat- och samarbetsinriktade omställningsprocesser för att nå beslutade klimat- och hållbarhetsmål - på lokal/kommunal, regional, nationell, EU- och globalnivå.

Se exempel i bilaga:
• Hur motionen kan användas.
• Befintliga faktablad.
• Önskade faktablad..
• Naturvårdsverkets kompetens för faktablad.
• Mejl till partiernas klimatpolitiska talespersoner.Bilaga: bilaga-motion.pdf

129

0

L