Motion nr:183
Rubrik: 4-promilleinitiativet
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Lena Nylund (lena_nylund@hotmail.com)*
Ort:Njurunda
Organisation:Klimatakion Sundsvall
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att Jordbruksverket ska ta fram en jordbruksstrategi utifrån 4promilleinitiativet som kan förverkliogas

Sammanfattning:
Förslag på att införa en ny odlingsmetod som skapar ett hållbart jordbrukssystem.

Motiv och bakgrund:
Enligt IPCC,FNs klimatpanel, räcker det inte med att minska koldioxidutsläppen för att hindra klimatförändringen.Vi måste också göra en nettominskning av den koldioxid som över lång tid befinner sig i atmosfären.En lösningav detta ärändrade jordbruksmetoder som innebär att kol lagras i matjorden.
Det är tanken bakom det s.k. 4 promilleinitiativet som undertecknades av 25 länder,däribland Sverige,och 75 andra aktörer på
klimattoppmötet ii Paris 2015.
Den brukningsbara jorden minskar kontnuerligt pga erosion,vattenbrist,försaltning,kemikalier,handelsgödsel och urlakas på sitt näringsinnehåll-Över 50% av humusen(=kolet) har försvunnit från världens odlingsmarker.Men det finns alternativ!
Med den kunskap och odlingsmetoder som finns idag är det möjligt att skapa hållbara odlingssystem där manökar mullhalten i jorden och binder kol i marken.183

0

L