Motion nr:200
Rubrik: Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Johanna Vahlby (johanna.wahlby@gmail.com)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att förstärka lagkraven på EPD:er för byggmaterial i hela byggprocessen för att få en sanningsenlig och korrekt klimatbedömning.

Sammanfattning:
Om Sverige skall bli klimatneutrala och uppnå målet att skapa ett koldioxidneutralt Sverige till 2050 [1] måste utgångspunkten vara att expandera hållbart. En vital åtgärd är att reducera och synliggöra de dolda utsläppen som idag inte redovisas, som materialval i byggprocessen. Den svenska betongbranschen har antagit en långsiktig målsättning att skapa klimatneutral betong till husbyggnader ur ett livscykelperspektiv. [2]
1. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8600/978-91-620-8608-4/
2. https://www.svenskbetong.se/klimatrapport

Motiv och bakgrund:
Dagens snabba bostadsexpandering genererar att åtskilliga bostäder byggs utan att ett LCA-perspektiv kring miljöpåverkan behöver redovisas. Det behövs tydligare riktlinjer och lagkrav för åtgärder kring byggmaterialval och materialsvinn för hela processen, även om externa byggföretag anlitas. Ett fastighetsbolags utsläpp sker i många steg där byggdelen ofta exkluderas då ansvaret flyttas till externa byggföretag. Då byggfasen genererar stora utsläpp måste den inkluderas för att skapa ett LCA-perspektiv. Vi kan inte expandera om vi inte tar hänsyn till klimatet. Byggaktörer måste ställa hårdare krav nedåt i kedjan av byggmaterialleverantörer, och byggmaterialvalen behöver inkluderas i projektens LCA. Att införa lagkrav för byggmaterial skapar en utvecklingsstrategi inom byggbranschen och även för framtidens klimat.200

0

L