1
Motion nr:240
Rubrik: Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Martin Hedberg (martin.hedberg@swc.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att den lokala och regionala kollektivtrafiken till fullo (100%) finansieras genom skattemedel.
Detta skapar möjlighet att ta bort biljettspärrar och kontrollsystem vilket ökar tillgängligheten, ökar säkerhet (tex vid evakuering) och sänker driftskostnader.

Sammanfattning:
Kollektivtrafiken, tex Stockholms lokaltrafik och Västtrafik, finansieras idag till ca 50% med skattemedel. Resten finansieras genom biljettförsäljning av olika slag (månadskort, betalning för enstaka resor mm).
Jag föreslår att den lokala och regionala kollektivtrafiken till fullo (100%) finansieras genom skattemedel.

Motiv och bakgrund:
De flesta är överens om att resande med kollektivtrafik istället för med individuella medel (i synnerhet bil) gagnar samhället. Detta genom att man tar färre resurser i anspråk, såväl bränsle/energi som yta, för transporten. När fler går från att åka individuellt i tex bil, till att resa med kollektivtrafik så minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser samt partiklar från vägslitage. Dessutom frigörs yta i trafiken vilket ökar framkomligheten för de som trots allt av olika anledningar måste ta individuella transportmedel eller nyttjar bilen i tjänsten (tex varutransporter). Det finns alltså flera samverkande allmänintressen för att öka resandet med kollektivtrafik.

Men det kostar att driva kollektivtrafik. Dessa kostnader delas till ca hälften mellan skattemedel och olika former av biljettköp av resenären själv.

Om kostnaden till 100% bekostades genom skattemedel så skulle kostnaden för att resa kollektivt inte utgöra något hinder för enskilda resenärer.
Det skulle öka nyttjandegraden av kollektivtrafiken.
Det skulle i sin tur innebära att man kunde införa tätare turer (men det skulle inte bli trängre på gatorna eftersom många bilar (som är mer utrymmeskrävande) försvann från gator och vägar då folk istället åkte kollektivt.
Resan skulle gå smidigare eftersom man kunde ta bort spärrar och kontrollsystem.
Kostnaderna per resenär för lokaltrafiken skull gå ner eftersom man ökade nyttjandegraden samt sparade pengar på kontrollsystemen.
Trafiken skulle bli säkrare och snabbare eftersom trängseln vid spärrautomater (tex i tunnelbana eller att man bara kan gå på bussar genom främre dörrarna) försvann.
Det skulle vara bra PR för Sverige och enskilda kommuner/regioner internationellt.

På nätet finns en del debatteranade om detta, tex på SvD: https://www.svd.se/lat-alla-fa-aka-gratis-i-kollektivtrafiken240

0

L