Motion nr:250
Rubrik: Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2018-03-02
Motionär:Ellie Cijvat (ellie.cijvat@gmail.com)*
Ort:Malmö
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda,
- att verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System,
- att inom FN:s klimatförhandlingar plädera för att handel med utsläppsrätter inte är en fungerande lösning.

Sammanfattning:
ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter, är i grunden feltänkt, och leder till att det alltför generösa utsläppstaket som sätts ofta förbrukas. ETS blockerar implementering av nya lösningar. Som styrmedel är ETS misslyckat, eftersom priset på utsläppsrätter har gått ner så att det knappast har en reglerande verkan. Det är hög tid att ersätta ETS med effektiva åtgärder som ett förbud för fossilsubventioner, koldioxidskatt, och offentliga investeringar för klimatet som går bortom budgettaket.

Motiv och bakgrund:
I höstas besluttades om kosmetiska förbättringar till ETS- EU:s system för handel med utsläppsrätter. Men det räcker inte; ETS är i grunden feltänkt, och leder till att det alltför generösa utsläppstaket som sätts ofta förbrukas.

ETS blockerar implementering av nya lösningar; Det är ofta man läser att ett land inte vill reglera en viss sektor eller lagstifta kring bättre lösningar eftersom nämt område faller under ETS. Andra problem med ETS är att man felaktigt har kunnat tillgodoräkna sig rätter från tvivelaktiga projekt I Syd (CDM) som ibland har lett till allvarliga miljö- och sociala problem. Det har även förekommit spekulation och fusk.

Tyvärr har ETS fått efterföljning; Fler och fler länder inför eller planerar att införa liknande system, och vid de internationella klimattoppmötena står ETS och liknande typer av falska lösningar högt på agendan.

Som styrmedel är ETS misslyckat, eftersom priset på utsläppsrätter har gått ner så att priset knappast har en reglerande verkan. Många rätter delas dessutom fortfarande ut gratis till fossilbaserad industri. I och med att vi bara har några år på oss att börja minska utsläppen, och att de rika länderna måste gå före, är det hög tid att ersätta ETS med effektiva åtgärder som ett förbud för fossilsubventioner, koldioxidskatt, och offentliga investeringar för klimatet som går bortom budgettaket. Det är inte marknaden som kommer att lösa utsläppsminskningen.250

0

L