2
Motion nr:259
Rubrik: Utveckla kollektivtrafik i glesbygden
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-04-12
Motionär:Sigrid Söderberg (sigrid.soderberg@gavle.engelska.se)*
Ort:Tierp
Organisation:Vasaskolan i Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Förslag/Ideer till hållbarare lösning

*Glesbyggsinvånarna får hjälp av tillhörande kommun att arrangera olika samåkningar så att mindre sträckor behöver åkas av enstaka personer.
*Landstinget och staten ser över buss och/eller tågtrafiken och arbetar för att framförallt tåg ska gå att ta sig runt med mer frekvent.

Sammanfattning:
I glesbygder kör man mest bil i hela Sverige. Detta har en direkt påverkan på miljön då otroligt mycket avgaser per person släpps ut i onödan, som man skulle kunna minskat eller helt och hållet undvikit genom att göra det möjligt för folk i glesbygder att ta lokaltrafik som bussar eller helst av allt: tåg.
Kolmonoxid är tillexempel direkt giftigt och därmed skadligt, vilket är en av de gaser som avges från förbränningsdrivna bensinmotorer. Till dessa skadliga utsläpp hör även andra ämnen och då en personbil förbrukar bensin på en kilometer ca 80 g som förvandlas till ca 300 g avgaser.

Motiv och bakgrund:
Ämnesområde: Transport

Motiv och bakgrund:

På grund av outvecklad tågtrafik så tar många som bor i glesbyggder bilen till varthän man nu utför sina dagliga aktiviteter. I byar som Mehedeby och Älvkarleby som ändå hade tur nog att få tillgång till en tågstation i byn, är det olyckligt att en större del av invånarna ändå använder personbilar som sin förstahandstransport.

Folk som bor långt ifrån större städer kan knappt lita på bussar och tåg att ta dem dit de vill i tid. Bussarna går 4 gånger per dag, och vill man ta sig längre än till skutskär måste man ändå byta till antingen tåg, eller annan buss.
Tågen går, inte en gång var tionde minut men det krävs inte heller, men på grund av växelfel, förseningar, väderförhållanden m.m, så skulle det vara betryggande för pendlare i glesbyggder att fler alternativ än att vänta i en timme på nästa tåg.

Varför jag insisterar på att förbättra tågen och inte bussarna är för att tåg är betydligt mycket bättre för klimatet än bussar, trots att bussar i sin tur är mycket bättre än bil och/eller flyg. Ett tåg rymmer lika många passagerare som ungefär sex bussar, och cirka 140 bilar. Trots det sker enligt trafikverket 68% av de längre resorna inom landet med bil, 11% med flyg, 11% med tåg och 7% med buss.Bilaga: Motion-av-Sigrid-Soderberg.pdf

259

0

L