2
Motion nr:54
Rubrik: Riksomfattande folkbildningskampanj   Vinnande motion 
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-01
Motionär:Gunilla Winberg (rigun@comhem.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Framtiden i våra händer
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
En skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs

Sammanfattning:

Riksdag och regering måste leda utvecklingen när det gäller hela samhällets nödvändiga
omställning för att kunna lösa klimatutmaningen . Vi föreslår därför att en skattefinan-
sierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs med syfte att få alla landets
innevånare att bli förberedda på att en starkare politisk styrning behövs på alla nivåer i
samhället för att klimatmålen ska kunna uppfyllas

Motiv och bakgrund:

Vi kan läsa följande på Regeringens hemsida: ”Det klimatpolitiska ramverket är den
viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det ger långsiktiga förutsättningar för
näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa
klimatutmaningen”.54

0

L