sve

ProgramProgramme

Klimatriksdag 2018 hålls den 4-6 maj 2018 i Stockholms universitets Aula Magna
(vägvisning)• Tunnelbanans röda linje mot Mörby centrum, station Universitetet
• Roslagsbanan, station Universitetet
➔ Följ skyltar från stationerna

Här är Klimatriksdagens preliminära program. Vi reserverar oss för ändringar, och nya programpunkter kan komma till efterhand. Programtablåerna för de tre dagarna kommer fram när man klickar på respektive färgad remsa nedan. Dessa tablåer kommer att hållas uppdaterade kontinuerligt.

The 2018 Climate Parliament will be held May 4-6, 2018 at the Stockholm University Aula Magna (directions)• Metro, red line bound for Mörby centrum, station Universitetet
• Roslagsbanan, station Universitetet
➔ Follow signs at the stations
This is the preliminary programme. Changes may occur and new items may appear with time. Click the coloured bar corresponding to one of the three days of the Parliament and the time schedule for that day will appear. These schedules will be updated continuously.
[horizontal-scrolling group="GROUP4" scrollamount="10"]
[horizontal-scrolling group="GROUP4" scrollamount="5"]

[klimatriksdagen_programtabla_2_tag dag=”Fredag” platf=”std”]

[klimatriksdagen_programtabla_3_tag dag=”Lördag” platf=”std”]

[klimatriksdagen_programtabla_2_tag dag=”Söndag” platf=”std”]

Här nedanför berättar vi lite mer om de olika sorters aktiviteter som pågår under Klimatriksdagen:

• Invigning
• Riksdag
• Forum
• Seminarier
• Utställning
• Manifestation

The 2018 Climate Parliament will be held May 4-6, 2018 in the Aula Magna hall, Stockholm University. We aim to have a program full of diverse and interesting activities, which we have divided into these categories:

Invigning

Klimatriksdag 2018 inleds med en stor galaföreställning i Stockholms universitets Aula Magna på kvällen fredagen den 4 maj. Det blir en magisk kväll fylld av eftertänksamhet, perspektiv, hopp och en hel del skratt.

Vår konferencier Annika Dopping, föreläsare, filmproducent och f d programledare på SVT guidar oss och kvällens gäster runt den stora frågan: hur når vi ett ännu bredare engagemang för klimatet? Kan känslor som skuld och skam inför klimatkrisen fungera som ett drivmedel för engagemang?

Biljetter: Du som har anmält dig som deltagare med paketpris (registreringsnummer som börjar på G eller J) har inträdet till galan inkluderat i anmälningsavgiften. Fram t o m 30/4 finns också fortfarande biljetter att köpa separat för den som inte har möjlighet att delta på resten av Klimatriksdagen.
Om du gjorde tidig deltagaranmälan (registreringsnummer som börjar på A – F) har du fått ett rabatterbjudande på galabiljetten från oss per mejl. Det erbjudandet är också förlängt till 30/4. Använd länken i mejlet.

RiksdagParliament

I riksdagen behandlas motionerna, förslagen till en verkligt hållbar svensk klimatpolitik. Deltagare bildar utskott för olika ämnesområden, där motionerna diskuteras. De bästa förslagen utses i omröstningen, där alla deltar.The Parliament handles the people’s proposals for a truly sustainable Swedish climate policy. Members of the Parliament form Subject Committees where the proposals are discussed. The best proposals selected by a vote in the entire Parliament.

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.
The primary mission of the Climate Parliament is to pass the best climate proposals, which will be presented to the Riksdagen, the Swedish Parliament. Anyone can write a climate proposal suggesting a vital component of a future sustainable Swedish climate policies.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.

Motionstiden är nu slut . Läs mer om vad som händer med motionerna innan och under Klimatriksdagen här. Har du frågor om riksdagen och motionerna, hör av dig till riksdag@klimatriksdagen.se.

These proposals will be processed by Subject Committees assigned to various climate policy topics. Following that, the proposals are put to vote in the entire Climate Parliament. The winning proposals will be presented to members of the Swedish Parliament, and we will also make a campaign for those proposals in the runup to the general election in September. 

The deadline for submitting Proposals has now passed. You can read more about the continued Climate parliamentary process here. If you have questions about the Climate parliament and proposals, please contact: riksdag@klimatriksdagen.se.

 

Activist Forum

Forum är vår samlingsplats för alla klimatengagerade gräsrötter som jobbar ideellt med klimatfrågan runt om i landet. Här kan man presentera sin verksamhet med posters, bildvisningar, seminarier mm, nätverka, inspirera andra och låta sig inspireras!
The Activist Forum is our meeting point for grassroot climate activists from all over Sweden. Here local climate action is presented in posters, slide shows and seminars. A place for inspiration and networking!

Forum är mötesplatsen för alla som
· driver lokala projekt för att ställa om till ett hållbart samhälle.
· vill påverka klimatpolitiken i den egna kommunen, byn, stadsdelen eller arbetsplatsen.
· vill samla människor på den egna orten för ett fossilfritt, klimatsmart samhälle.
· har eller söker idéer om hur vi kan klimatomställa samhället underifrån.

På Forumet träffas vi för att:
· hänga med andra klimatengagerade – hämta energi, dela erfarenheter och idéer.
· presentera våra projekt eller klimatpolitiska arbeten i en posterutställning (vad är en posterutställning?).
· bjuda in till, eller delta i öppna dialogmöten med andra lokala eldsjälar och entreprenörer (vad är ett dialogmöte?).
· leda eller delta i seminarier som lyfter intressanta lokala projekt eller klimatförslag.

Frågor: mejla forum@klimatriksdagen.se.

Häng på Klimatvalet!
Och just med sikte på Klimatriksdagens Forum lanserar nätverket KlimatSverige en utmaning till alla hågade aktiva i hela landet att organisera sig och visa sina bästa visioner och förslag för att göra den egna kommunen/regionen fossilfri till år 2030. Läs mer om utmaningen på KlimatSveriges hemsida.

Please forward Questions about the Activist Forum to forum@klimatriksdagen.se.

SeminarierSeminar Program

 Seminarier är vår föredrags- och diskussionsdel dit vi bjuder in de mest initierade klimatvetarna, visionärerna som har livskraftiga alternativ till dagens fossilsamhälle, debattörer och opinionsbildare som ger sin syn på hur klimatfrågan kan göras synlig på den politiska agendan, och många andra spännande namn.
The Seminar Program is our series of lectures and discussions where we invite climate scientists, visionaries and opinion leaders to give their views on the current situation and how to increase public awareness of the climate issue.

Se våra programtablåer överst för att läsa mer om seminarierna.
Please find details on our Seminars in our Program Schedules above.

UtställningExhibition

Utställningen är Klimatriksdagens arena för organisationer, myndigheter och företag som utvecklar framtidens klimatsmarta samhällslösningar, tjänster och produkter. Ett ypperligt tillfälle att visa upp goda idéer och få respons från en engagerad och sakkunnig publik.
The Exhibition is the Climate Parliament’s arena for organisations, authorities and companies working with climate-friendly solutions, services, and products. This is an excellent opportunity to display good ideas and to get feedback from a dedicated and competent audience.

Att på hemmaplan göra verklighet av de högtflygande målen i klimatavtal och klimatstrategier är en massiv utmaning som kräver medverkan från organisationer, myndigheter, innovatörer och företag. Vi söker er som lyfter lösningar, inbjuder till aktivitet och vill driva på politiken. Är du en representant för en sådan aktör? Då får du inte missa att chansen att visa upp din organisation och dess lösningar på Klimatriksdagens Utställning!
Please get in touch with utstallning@klimatriksdagen.se for more information on the Exhibition.

Manifestation –
Tillsammans för klimatet 2018

När Klimatriksdagen har avslutats i Aula Magna på söndagen den 6 maj är ett viktigt arbete färdigt – och ett annat tar vid. För att fira av helgen men också peppa för att fortsätta driva på i klimatfrågan under valåret anordnas en stor manifestation: Tillsammans för klimatet 2018.

Vi startar i Humlegården på söndag eftermiddag med tal, musik och pepp, och när motionsluntan anländer med delegation direkt från universitetet, så bär det av med festivaltåg genom stan till Mynttorget för högtidlig överlämning till Riksdagens talman.