Sammanslagning av motioner

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Motioner & utskott

Sammanslagning av snarlika motioner är en viktig del i förberedelsearbetet för Klimatriksdagen. Utskott och motionärer kan önska att motioner slås samman. Om det finns enighet mellan inblandade motionärer om en sammanslagning går man till väga så här.

  • Säg att motionerna 295 och 270 ska slås samman. Eftersom 270 är det lägre numret rekommenderar vi* att det blir den gemensamma motionens nummer efter sammanslagning.
  • Motionären för motion nr 295 tar då första steget genom att beställa en revideringslänk på sidan Revidera din motion.
  • Länken (som fås i ett mejl) leder till en sida där motionären väljer ‘Slå ihop din motion med en annan’. Där anger motionären numret på den andra motionen som sammanslagningen skall göras med (här 270).
  • Ett epostmeddelande skickas nu till motionären för motion 270, där denna motionär uppmanas att redigera sin motion så att innehållet stämmer med vad som överenskommits med den andra motionären (om det inte redan skett) och sedan godkänna sammanslagningen genom att klicka på en länk i mejlet.
  • Efter att bekräftelse har gjorts (på en sida som länken leder till) försvinner motion nr 295 från motionslistan och motion 270 kommer att märkas som sammanslagen med motion 295. En länk till den utgångna motionen kommer att visas på sidan för den gemensamma motionen.

Har du frågor om denna process, vänd dig till riksdag@klimatriksdagen.se
___________________
*) regeln om lägsta numret är inget måste utan kan frångås om motionärerna är eniga om det.