Socialdemokratiska Agenda 2030 gruppen Karlstad stöder oss

Dan BaeckströmStödjare, Stödjare och sponsorer

Socialdemokratiska Agenda 2030 gruppen Karlstad stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Och kom gärna till vårt Forum och berätta om hur ni jobbar med att påverka klimatpolitiken i er kommun.