Vi ses på Klimatriksdagen!

Elitidrottarparet Björn Ferry och Heidi Andersson, som föresatt sig att själva bli fossilfria till år 2025 och som stöder Klimatriksdagens värdegrund, hälsar:

“Vi kommer att vara på plats, på klimatets Almedalen!”

Och så här berättar Björn och Heidi om sin strävan efter en fossilfri livsstil: