Klimatval 2022

Forskarrapporterna är tydliga. Det är oerhört bråttom. Dagens klimatpolitik räcker inte för att säkra ett hållbart klimat och ett gott liv för alla i framtiden.

Fem saker du kan göra!

 • Jämför partiernas förslag till klimatåtgärder, även på lokal nivå
 • Fråga och ställ krav på ditt parti  (visa exempel på frågor)
  • Vilken är er viktigaste åtgärd på kort sikt för att få ned utsläppen?
  • Vilka åtgärder föreslår ni de närmaste åren för att Sverige ska uppnå vår del av Parisavtalet?
  • Hur planerar ni att få med er både stad och land i omställningen?

 • Uppmana din omgivning att fråga och ställa krav på partierna
 • Skicka ett mejl till översta namnet på ditt partis lista (visa hur)

  Hitta översta namnet på denna länk; mejla till adressen förnamn.efternamn@partinamn.se

 • Rösta för bästa möjliga klimatpolitik!

Så rankas partiernas klimatpolitik

Naturskyddsföreningen och WWF har gjort guider omkring partiernas miljö- och klimatarbete, och även deras ställningstaganden inför valet.

Här hittar du Naturskyddsföreningens guide.

Här hittar du WWFs valgranskning.

Gemensamma uttalanden från klimatrörelsen

Detta är klimat- och miljörörelsens fem krav inför valet:
I rubrikform (visa) | Full text (pdf)

 • Klimatpolitiken behöver vila på en utsläppsbudget som är i linje med Parisavtalet
 • Omställning av hela transportsektorn
 • Industrin behöver ställa om till fossilfrihet och en skärpt handel med utsläppsrätter
 • Skyddet av våra skogar måste stärkas
 • Främja folklig delaktighet och tillgång till information i omställningen

Klimatrörelsen samverkar för att lyfta fem centrala krav som politikerna behöver ta ställning till i valdebatten - och som du som väljare kan ha som stöd när du ska rösta.

Från Klimatriksdagen

Baserat på de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2022 har Föreningen Klimatriksdagen utarbetat ett valbudskap i tolv punkter. Du kan läsa det här nedan.


Klimatriksdagen har också undersökt riksdagspartiernas attityder till de vinnande motionerna och sammanfattat dem i en tabell (visa).

Våra hemsidor

Här nedan finns länkar till hemsidorna för de grupper som står bakom annonsen och #klimatval2022. Titta gärna in och lär dig mer om vad vi gör!

Klimatklubben Våra barns klimat
We Don't Have Time KlimatSverige
Klimataktion Global Utmaning
Klimatsalongen Klimatriksdagen

Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen

Inför valet har Klimatriksdagens nätverk med lokala klimatgrupper har tagit fram ett upprop om klimatfrågan och valet 2022. Klimatomställningen är en viktig fråga också i de lokala valen. Med kraven i uppropet kan du hålla koll på vilka partier som vill göra mest för att din kommun ska klimatsmart och hållbar. Uppropet stöds av 110 lokala grupper från hela Sverige.