Vinnande motioner

Vi gratulerar motionärerna bakom de vinnande motionerna  Klimatriksdag 2022! Ni hjälper till att driva igenom framtidens klimatpolitik i Sverige! Nedan listas de vinnande motionerna inom respektive ämneskategori. Klicka på motionsrubriken för att läsa hela motionen.

Nu kan du se riksdagspartiernas respons på de olika motionerna! Under respektive motions flik kan man gå längst ner eller klicka på länken "Se riksdagspartiernas kommentarer till motionen" överst för att komma till en översikt. Kompletta svar och analyser finns samlade i .
M och L har inte lämnat specifika kommentarer till de respektive motionerna; se deras samlade respons här.

Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Livskvalitet och hälsa

Samhällsorganisering och systemförändring

Kunskap, lärande och beteendeförändring

Klimat- och miljörättvisa

Naturresurser, ekosystem och biodiversitet